Author Bando, Masaaki/ Fujiwara, Ikuyo/ Imamura, Yuki/ Takeuchi, Yoko/ Hayami, Eiko/ Nagao, Nobuko/ Abe, Hatsue/ Okumura, Mayumi/ Little, Mito/ Tanaka, Noriko/ Mori, Shizue/ Yuasa, Megumi/ Sakai, Kayo/ Kimoto, Yayoi/ Nishitani, Natsuko/ Yoneda, Shigemi/ Yamada, Kumiko/ Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Hypertension : Open Access
Volume 7
Issue 1
Published Date 2018-03-01
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/ Ebe, Koji/ Nakamura, Takumi/ Manabe, Takako/
Content Type Journal Article
Journal Title Endocrinology & Metabolic Syndrome
Volume 7
Issue 2
Published Date 2018-03-10
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/ Yoshioka, Akiyo/ Nishikiori, Yu/
Content Type Article
Journal Title Journal of Integrative Medicine & Therapy
Volume 5
Issue 1
Published Date 2018-03-05
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/ Yoshioka, Akiyo/ Iwashimizu, Yukiko/ Iwashita, Mieko/ Doba, Nobutaka/
Content Type Journal Article
Journal Title Primary Healthcare : Open Access
Volume 7
Issue 3
Published Date 2017-09-28
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Article
Journal Title Clinical and Medical Case Reports
Volume 1
Issue 1
Published Date 2017-10-07
departments Medical Sciences
Author Moriyasu, Akito/ Bando, Hiroshi/ Akayama, Ryosuke/ Wakimoto, Koichi/ Dakeshita, Toshifumi/ Inoue, Takuya/ Taichi, Akihiro/ Murakami, Mitsuru/
Content Type Journal Article
Journal Title International Journal of Physical Medicine & Rehabilitation
Volume 6
Issue 1
Published Date 2017-12-30
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Article
Journal Title Endocrinology Research and Metabolism
Volume 1
Issue 2
Published Date 2017-11-09
departments Medical Sciences
Author Muneta, Tetsuo/ Kawaguchi, Eri/ Hayashi, Miho/ Bando, Hiroshi/ Ebe, Koji/
Content Type Journal Article
Journal Title Diabetes Case Reports
Volume 4
Issue 1
Published Date 2019-01-22
departments Medical Sciences
Author Nakamura, T/ Kawashima, T/ Dobashi, M/ Narita, A/ Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Asploro Journal of Biomedical and Clinical Case Reports
Volume 2
Issue s1
Published Date 2019-01-27
departments Medical Sciences
Author Nakamura, T/ Bando, Hiroshi/ Kawashima, T/ Dobashi, M/ Narita, A/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Diabetes, Obesity & Metabolism
Volume 2
Issue 1
Published Date 2019-01-17
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Diabetes, Metabolic Disorders & Control
Volume 5
Issue 5
Published Date 2018-09-21
departments Medical Sciences
Author Muneta, T/ Kawaguchi, E/ Hayashi, M/ Bando, Hiroshi/ Ebe, K/
Content Type Journal Article
Journal Title Asploro Journal of Biomedical and Clinical Case Reports
Volume 2
Issue s1
Published Date 2019-02-04
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/ Murakami, Mitsuru/
Content Type Journal Article
Journal Title Acta Scientific Orthopaedics
Volume 2
Issue 3
Published Date 2019-02-23
departments Medical Sciences
Author Shirakawa, M/ Kanamoto, Y/ Nagaoka, H/ Honda, H/ Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Asploro Journal of Biomedical and Clinical Case Reports
Volume 2
Issue s1
Published Date 2019-04-16
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/ Yoshioka, Akiyo/ Nishikiori, Yu/ Hirai, Yasutake/ Kusaka, Yoshihiro/ Yuu, Michihiro/
Content Type Journal Article
Journal Title Current Research in Complementary & Alternative Medicine
Volume 2019
Issue 1
Published Date 2019-01-31
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Chronicles of Complementary, Alternative & Integrative Medicine
Volume 2019
Issue 1
Published Date 2019-06-14
departments Medical Sciences
Author Nakanishi, Akinori/ Shunto, Jouji/ Shunto, Reiko/ Sata, Masataka/ Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Diabetes, Metabolic Disorders & Control
Volume 6
Issue 3
Published Date 2019-07-30
departments Medical Sciences
Author Moriyasu, A/ Murakami, M/ Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Research Journal of Sports and Health Psychology
Volume 1
Issue 1
Published Date 2019-07-07
departments Medical Sciences
Author Kato, Yoshikane/ Bando, Hiroshi/ Yamashita, Hisako/ Yada, Seigo/ Tokuhara, Shunsuke/ Tokuhara, Hatsue/ Mutsuda, Teruo/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Diabetes, Metabolic Disorders & Control
Volume 6
Issue 3
Published Date 2019-08-30
departments Medical Sciences
Author Murakami, Mitsuru/ Bando, Hiroshi/ Moriyasu, Akito/
Content Type Journal Article
Journal Title International Physical Medicine & Rehabilitation Journal
Volume 4
Issue 5
Published Date 2019-09-10
departments Medical Sciences