Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Advances in Obesity, Weight Management & Control
Volume 10
Issue 2
Published Date 2020-04-30
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/ Ebe, Koji/ Muneta, Tetsuo/ Bando, Masahiro/ Yonei, Yoshikazu/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Diabetes, Metabolic Disorders & Control
Volume 7
Issue 1
Published Date 2020-05-04
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Diabetes Research : Open Journal
Volume 6
Issue 1
Published Date 2020-05-05
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/ Abe, Yoshiro/ Sakamoto, Kazuki/ Hatakeyama, Shigeki/ Yagi, Keisuke/ Kobayashi, Toshiharu/ Ogawa, Tomoya/ Iwatsuki, Noboru/ Itagaki, Mitsuru/ Ashikaga, Kaori/ Matsumoto, Yukari/
Content Type Journal Article
Journal Title Diabetes Research : Open Journal
Volume 6
Issue 1
Published Date 2020-05-05
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Health Care and Research
Volume 1
Issue 2
Published Date 2020-05-06
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/ Yoshioka, Akiyo/ Nishikiori, Yu/
Content Type Journal Article
Journal Title International Journal of Family & Community Medicine
Volume 4
Issue 3
Published Date 2020-05-13
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Biomedical Science Journal
Volume 1
Issue 1
Published Date 2020-05-18
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Diabetes Research : Open Access
Volume 2
Issue 2
Published Date 2020-05-21
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/ Kato, Yoshikane/
Content Type Journal Article
Journal Title International Physical Medicine & Rehabilitation Journal
Volume 5
Issue 3
Published Date 2020-05-25
departments Medical Sciences
Author Hashimoto, Mayumi/ Ebe, Koji/ Bando, Hiroshi/ Bando, Masahiro/ Muneta, Tetsuo/
Content Type Journal Article
Journal Title Biomedical Science Journal
Volume 1
Issue 1
Published Date 2020-05-28
departments Medical Sciences
Author Murakami, Mitsuru/ Moriyasu, Akito/ Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Biomedical Science Journal
Volume 1
Issue 1
Published Date 2020-05-30
departments Medical Sciences
Author Yoshioka, Akiyo/ Nishikiori, Yu/ Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Biomedical Science Journal
Volume 1
Issue 1
Published Date 2020-06-05
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/ Murakami, M/ Moriyasu, A/
Content Type Journal Article
Journal Title Global Journal of Physical Medicine & Rehabilitation
Volume 3
Issue 1
Published Date 2020-06-10
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Clinical and Medical Case Reports
Volume 4
Issue 1
Published Date 2020-06-12
departments Medical Sciences
Author Ebe, K/ Hashimoto, M/ Bando, Hiroshi/ Bando, M/ Muneta, T/
Content Type Journal Article
Journal Title Diabetes Research : Open Access
Volume 2
Issue 2
Published Date 2020-06-12
departments Medical Sciences
Author Moriyasu, Akito/ Murakami, Mitsuru/ Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title International Journal of Complementary & Alternative Medicine
Volume 13
Issue 3
Published Date 2020-06-16
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Research and Case Reports on Clinical and Experimental Cardiology
Volume 1
Issue 1
Published Date 2020-06-26
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/ Kato, Y/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Health Care and Research
Volume 1
Issue 2
Published Date 2020-06-27
departments Medical Sciences
Author Sakamoto, D/ Bando, Hiroshi/ Iwatsuki, N/ Sakamoto, K/ Okada, M/ Ogawa, T/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Oral and Dental Health Research
Volume 2
Issue 2
Published Date 2020-06-29
departments Medical Sciences
Author Kato, Yoshikane/ Bando, Hiroshi/ Matsuzaki, Sayuri/ Waka, Shinnichi/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Clinical Neurology and Neuroscience
Volume 1
Issue 1
Published Date 2020-07-02
departments Medical Sciences