Author Kazanawa, Setsuko/ Kato, Yoshikane/ Bando, Hiroshi/ Tanaka, Mayumi/ Sueki, Etsuko/ Kanagawa, Hiroe/ Kawata, Takafumi/ Kawahito, Atsuko/ Aihara, Aya/
Content Type Journal Article
Journal Title International Medicine
Volume 2
Issue 3
Published Date 2020
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title International Medicine
Volume 2
Issue 6
Published Date 2020
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/ Moriyasu, A/ Murakami, M/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Cardiology and Cardiovascular Research
Volume 1
Issue 1
Published Date 2019-12-31
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title MOJ Gerontology & Geriatrics
Volume 4
Issue 6
Published Date 2019-12-19
departments Medical Sciences
Author Ogura, Katsunori/ Bando, Hiroshi/ Kato, Yoshikane/ Irikawa, Masahiro/ Kawata, Takafumi/ Kanazawa, Setsuko/ Matsuzaki, Sayuri/
Content Type Journal Article
Journal Title Practique Clinique et Investigation
Volume 1
Issue 1
Published Date 2019-12-04
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/ Yoshioka, Akiyo/ Nishikiori, Yu/ Nakanishi, Akinori/
Content Type Journal Article
Journal Title International Physical Medicine & Rehabilitation Journal
Volume 4
Issue 6
Published Date 2019-11-22
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Health Care and Research
Volume 1
Issue 1
Published Date 2019-11-20
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Biomedical Journal of Scientific & Technical Research
Volume 23
Issue 1
Published Date 2019-11-18
departments Medical Sciences
Author Yoshioka, Akiyo/ Bando, Hiroshi/ Nishikiori, Yu/ Nakanishi, Akinori/
Content Type Journal Article
Journal Title International Journal of Complementary & Alternative Medicine
Volume 12
Issue 6
Published Date 2019-11-14
departments Medical Sciences
Author Ogura, K/ Kato, Y/ Kawata, T/ Irikawa, M/ Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title International Journal of Case Reports and Clinical Images
Volume 1
Issue 3
Published Date 2019-11-08
departments Medical Sciences
Author Moriyasu, Akito/ Kurihara, Ryohei/ Fujimoto, Daisuke/ Dakashita, Toshifumi/ Suzuki, Seiya/ Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Novel Physiotherapies
Volume 9
Issue 4
Published Date 2019-11-05
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Obesity and Diabetes
Volume 3
Issue 1
Published Date 2019-10-30
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Diabetes, Obesity & Metabolism
Volume 2
Issue 2
Published Date 2019-10-30
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Edelweiss Journal of Biomedical Research and Review
Volume 1
Issue 1
Published Date 2019-10-25
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/ Yoshioka, Akiyo/ Nishikiori, Yu/
Content Type Journal Article
Journal Title International Journal of Complementary & Alternative Medicine
Volume 12
Issue 5
Published Date 2019-10-24
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Medicine and Biology
Volume 1
Issue 2
Published Date 2019-10-19
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/ Yokoyama, Tomohiro/
Content Type Journal Article
Journal Title Asploro Journal of Biomedical and Clinical Case Reports
Volume 2
Issue 2
Published Date 2019-10-07
departments Medical Sciences Technical Support Department
Author Yokoyama, Tomohiro/ Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Edelweiss : Psychiatry Open Access
Volume 3
Issue 1
Published Date 2019-10-05
departments Technical Support Department Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/ Murakami, Mitsuru/ Moriyasu, Akito/
Content Type Journal Article
Journal Title Neurophysiology and Rehabilitation
Volume 2
Issue 1
Published Date 2019-10-03
departments Medical Sciences
Author Moriyasu, Akito/ Bando, Hiroshi/ Murakami, Mitsuru/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Physical Medicine and Rehabilitation
Volume 1
Issue 1
Published Date 2019-09-30
departments Medical Sciences