Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Medicine and Biology
Volume 1
Issue 2
Published Date 2019-10-19
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/ Moriyasu, Akito/ Murakami, Mitsuru/
Content Type Journal Article
Journal Title International Physical Medicine & Rehabilitation Journal
Volume 4
Issue 5
Published Date 2019-09-27
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Insights of Biomedical Research
Volume 3
Issue 1
Published Date 2019-07-26
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/ Yoshioka, Akiyo/ Nishikiori, Yu/ Hirai, Yasutake/ Kusaka, Yoshihiro/ Yuu, Michihiro/
Content Type Journal Article
Journal Title Current Research in Complementary & Alternative Medicine
Volume 2019
Issue 1
Published Date 2019-01-31
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/ Murakami, Mitsuru/ Moriyasu, Akito/
Content Type Journal Article
Journal Title Neurophysiology and Rehabilitation
Volume 2
Issue 1
Published Date 2019-10-03
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/ Yokoyama, Tomohiro/
Content Type Journal Article
Journal Title Asploro Journal of Biomedical and Clinical Case Reports
Volume 2
Issue 2
Published Date 2019-10-07
departments Medical Sciences Technical Support Department
Author Yokoyama, Tomohiro/ Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Edelweiss : Psychiatry Open Access
Volume 3
Issue 1
Published Date 2019-10-05
departments Technical Support Department Medical Sciences
Author Kurihara, Ryohei/ Fujimoto, Daisuke/ Dakeshita, Toshifumi/ Moriyasu, Akito/ Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Clinical Research in Orthopaedics
Volume 2
Issue 1
Published Date 2019
departments Medical Sciences
Author Muneta, Tetsuo/ Kawaguchi, Eri/ Hayashi, Miho/ Bando, Hiroshi/ Ebe, Koji/
Content Type Journal Article
Journal Title Obstetrics & Gynecology International Journal
Volume 10
Issue 4
Published Date 2019-08-28
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Diabetes Research : Open Access
Volume 1
Issue 1
Published Date 2019-08-26
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/ Murakami, Mitsuru/ Moriyasu, Akito/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Health and Medical Research
Volume 1
Issue 1
Published Date 2019
departments Medical Sciences
Author Murakami, Mitsuru/ Bando, Hiroshi/ Moriyasu, Akito/
Content Type Journal Article
Journal Title International Physical Medicine & Rehabilitation Journal
Volume 4
Issue 5
Published Date 2019-09-10
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/ Kato, Yoshikane/ Kanazawa, Setsuko/ Tanaka, Mayumi/ Sueki, Etsuko/ Kanagawa, Hiroe/ Kawata, Takafumi/ Kawahito, Atsuko/ Aihara, Aya/
Content Type Journal Article
Journal Title Recent Research in Endocrinology and Metabolic Disorder
Volume 1
Issue 1
Published Date 2019-07-29
departments Medical Sciences
Author Kato, Yoshikane/ Bando, Hiroshi/ Yamashita, Hisako/ Yada, Seigo/ Tokuhara, Shunsuke/ Tokuhara, Hatsue/ Mutsuda, Teruo/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Diabetes, Metabolic Disorders & Control
Volume 6
Issue 3
Published Date 2019-08-30
departments Medical Sciences
Author Moriyasu, A/ Murakami, M/ Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Research Journal of Sports and Health Psychology
Volume 1
Issue 1
Published Date 2019-07-07
departments Medical Sciences
Author Nakanishi, Akinori/ Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Integrative Journal of Conference Proceedings
Volume 1
Issue 5
Published Date 2019-07-15
departments Medical Sciences
Author Nakanishi, Akinori/ Shunto, Jouji/ Shunto, Reiko/ Sata, Masataka/ Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Diabetes, Metabolic Disorders & Control
Volume 6
Issue 3
Published Date 2019-07-30
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Asploro Journal of Biomedical and Clinical Case Reports
Volume 2
Issue 2
Published Date 2019-06-29
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Chronicles of Complementary, Alternative & Integrative Medicine
Volume 2019
Issue 1
Published Date 2019-06-14
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title American Journal of Biomedical Science & Research
Volume 2
Issue 5
Published Date 2019-04-29
departments Medical Sciences