Author Bando, Hiroshi/ Yoshioka, Akiyo/ Nishikiori, Yu/ Hirai, Yasutake/ Kusaka, Yoshihiro/ Yuu, Michihiro/
Content Type Journal Article
Journal Title Current Research in Complementary & Alternative Medicine
Volume 2019
Issue 1
Published Date 2019-01-31
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Chronicles of Complementary, Alternative & Integrative Medicine
Volume 2019
Issue 1
Published Date 2019-06-14
departments Medical Sciences
Author Nakanishi, Akinori/ Shunto, Jouji/ Shunto, Reiko/ Sata, Masataka/ Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Diabetes, Metabolic Disorders & Control
Volume 6
Issue 3
Published Date 2019-07-30
departments Medical Sciences
Author Moriyasu, A/ Murakami, M/ Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Research Journal of Sports and Health Psychology
Volume 1
Issue 1
Published Date 2019-07-07
departments Medical Sciences
Author Kato, Yoshikane/ Bando, Hiroshi/ Yamashita, Hisako/ Yada, Seigo/ Tokuhara, Shunsuke/ Tokuhara, Hatsue/ Mutsuda, Teruo/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Diabetes, Metabolic Disorders & Control
Volume 6
Issue 3
Published Date 2019-08-30
departments Medical Sciences
Author Murakami, Mitsuru/ Bando, Hiroshi/ Moriyasu, Akito/
Content Type Journal Article
Journal Title International Physical Medicine & Rehabilitation Journal
Volume 4
Issue 5
Published Date 2019-09-10
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/ Murakami, Mitsuru/ Moriyasu, Akito/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Health and Medical Research
Volume 1
Issue 1
Published Date 2019
departments Medical Sciences
Author Muneta, Tetsuo/ Kawaguchi, Eri/ Hayashi, Miho/ Bando, Hiroshi/ Ebe, Koji/
Content Type Journal Article
Journal Title Obstetrics & Gynecology International Journal
Volume 10
Issue 4
Published Date 2019-08-28
departments Medical Sciences
Author Kurihara, Ryohei/ Fujimoto, Daisuke/ Dakeshita, Toshifumi/ Moriyasu, Akito/ Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Clinical Research in Orthopaedics
Volume 2
Issue 1
Published Date 2019
departments Medical Sciences
Author Yokoyama, Tomohiro/ Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Edelweiss : Psychiatry Open Access
Volume 3
Issue 1
Published Date 2019-10-05
departments Technical Support Department Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/ Yokoyama, Tomohiro/
Content Type Journal Article
Journal Title Asploro Journal of Biomedical and Clinical Case Reports
Volume 2
Issue 2
Published Date 2019-10-07
departments Medical Sciences Technical Support Department
Author Bando, Hiroshi/ Moriyasu, Akito/ Murakami, Mitsuru/
Content Type Journal Article
Journal Title International Physical Medicine & Rehabilitation Journal
Volume 4
Issue 5
Published Date 2019-09-27
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Medicine and Biology
Volume 1
Issue 2
Published Date 2019-10-19
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/ Ebe, K/ Bando, M/ Yonei, Y/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Clinical Investigation and Studies
Volume 1
Issue 1
Published Date 2018-05-25
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/ Yoshioka, Akiyo/ Nishikiori, Yu/
Content Type Journal Article
Journal Title International Journal of Complementary & Alternative Medicine
Volume 12
Issue 5
Published Date 2019-10-24
departments Medical Sciences
Author Yoshioka, Akiyo/ Bando, Hiroshi/ Nishikiori, Yu/ Nakanishi, Akinori/
Content Type Journal Article
Journal Title International Journal of Complementary & Alternative Medicine
Volume 12
Issue 6
Published Date 2019-11-14
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Biomedical Journal of Scientific & Technical Research
Volume 23
Issue 1
Published Date 2019-11-18
departments Medical Sciences
Author Ogura, Katsunori/ Bando, Hiroshi/ Kato, Yoshikane/ Irikawa, Masahiro/ Kawata, Takafumi/ Kanazawa, Setsuko/ Matsuzaki, Sayuri/
Content Type Journal Article
Journal Title Practique Clinique et Investigation
Volume 1
Issue 1
Published Date 2019-12-04
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/ Yoshioka, Akiyo/ Nishikiori, Yu/ Nakanishi, Akinori/
Content Type Journal Article
Journal Title International Physical Medicine & Rehabilitation Journal
Volume 4
Issue 6
Published Date 2019-11-22
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title MOJ Gerontology & Geriatrics
Volume 4
Issue 6
Published Date 2019-12-19
departments Medical Sciences