Author Ebe, Koji/ Bando, Hiroshi/ Yamamoto, Kokoro/ Bando, Masahiro/ Yonei, Yoshikazu/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Diabetology
Volume 1
Issue 1
Published Date 2017
departments Medical Sciences
Author Fujikawa, Tomomi/ Kato, Yoshikane/ Bando, Hiroshi/ Narutaki, Miyuki/ Yamamoto, Masami/ Kakutani, Hideki/ Shirai, Yujiro/ Ishikura, Kazuyo/ Kusunoki, Kazuhiro/ Tanaka, Saeka/ Kawata, Takafumi/ Kanazawa, Setsuko/ Matsuzaki, Sayuri/ Bando, Masahiro/ Waka, Shinnichi/
Content Type Journal Article
Journal Title SciFed Journal of Chronic Diseases
Volume 1
Issue 1
Published Date 2017-12-22
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Article
Journal Title Clinical & Medical Cases
Volume 1
Issue 1
Published Date 2018-08-29
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/ Kato, Yoshikane/ Kanazawa, Setsuko/ Tanaka, Mayumi/ Sueki, Etsuko/ Kanagawa, Hiroe/ Kawata, Takafumi/ Kawahito, Atsuko/
Content Type Journal Article
Journal Title Asploro Journal of Biomedical and Clinical Case Reports
Volume 1
Issue 1
Published Date 2018-08-02
departments Medical Sciences
Author Ebe, Koji/ Bando, Hiroshi/ Muneta, Tetsuo/ Bando, Masahiro/ Yonei, Yoshikazu/
Content Type Journal Article
Journal Title POJ Clinical Case Reports
Volume 1
Issue 1
Published Date 2018-08-14
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/ Ebe, Koji/ Muneta, Tetsuo/ Bando, Masahiro/ Yonei, Yoshikazu/
Content Type Journal Article
Journal Title International Journal of Biotechnology and Recent Advances
Volume 1
Issue 1
Published Date 2018-07-19
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Article
Journal Title Diabetes Case Reports
Volume 3
Issue 2
Published Date 2018-07-19
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/ Ebe, Koji/ Muneta, Tetsuo/ Bando, Masahiro/ Yonei, Yoshikazu/
Content Type Journal Article
Journal Title Archives of Diabetes and Endocrine System
Volume 1
Issue 1
Published Date 2018
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Article
Journal Title Endocrinology and Metabolism : Open Access
Volume 2
Issue 2
Published Date 2018-07-19
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Article
Journal Title Clinical and Medical Case Reports
Volume 2
Issue 2
Published Date 2018-06-24
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Molecular Biology and Methods
Volume 1
Issue 1
Published Date 2018-06-27
departments Medical Sciences
Author Ebe, Koji/ Bando, Hiroshi/ Muneta, Tetsuo/ Bando, Masahiro/ Yonei, Yoshikazu/
Content Type Journal Article
Journal Title Clinical and Medical Case Reports
Volume 2
Issue 2
Published Date 2018-07-16
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/ Ebe, Koji/ Muneta, Tetsuo/ Bando, Masahiro/ Yonei, Yoshikazu/
Content Type Journal Article
Journal Title Endocrinology and Metabolism : Open Access
Volume 2
Issue 2
Published Date 2018-08-08
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Conference Paper
Journal Title Journal of Diabetes & Metabolism
Volume 9
Published Date 2018
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/ Ebe, K/ Bando, M/ Yonei, Y/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Clinical Investigation and Studies
Volume 1
Issue 1
Published Date 2018-05-25
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Archives of Psychiatry and Behavioral Sciences
Volume 1
Issue 1
Published Date 2018
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Psychology and Psychotherapy : Research Study
Volume 1
Issue 1
Published Date 2018-05-15
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title International Journal of Neurorehabilitation
Volume 5
Issue 3
Published Date 2018-05-23
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Advances in Diabetes & Endocrinology
Volume 3
Issue 1
Published Date 2018-05-21
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Endocrinology and Thyroid Research
Volume 3
Issue 4
Published Date 2018-05-16
departments Medical Sciences