Author Bando, Hiroshi/ Mizobuchi, Miki/ Shintani, Yasumi/ Saito, Shiro/
Content Type Journal Article
Journal Title Clinical Pediatric Endocrinology
Volume 5
Issue Suppl 7
Published Date 1996
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/ Yoshioka, Toshihito/ Yonei, Yoshikazu/ Nakamura, Takumi/
Content Type Journal Article
Journal Title Primary care Japan
Volume 4
Issue 1
Published Date 2006
departments Medical Sciences
Author Kannuki, Seiji/ Matsumoto, Keizo/ Sano, Toshiaki/ Shintani, Yasumi/ Bando, Hiroshi/ Saito, Shiro/
Content Type Journal Article
Journal Title Neurologia medico-chirurgica
Volume 36
Issue 11
Published Date 1996
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/ Ebe, Koji/ Muneta, Tetsuo/ Bando, Masahiro/ Yonei, Yoshikazu/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Clinical and Experimental Endocrinology
Volume 1
Issue 1
Published Date 2017-10-18
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/ Murakami, Mitsuru/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Novel Physiotherapies
Volume 9
Issue 2
Published Date 2019-04-17
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Research and Case Reports on Clinical and Experimental Cardiology
Volume 1
Issue 1
Published Date 2020-06-26
departments Medical Sciences
Author Murakami, Mitsuru/ Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Neurophysiology and Rehabilitation
Volume 2
Issue 1
Published Date 2019-05-06
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Conference Paper
Journal Title Chronic Obstructive Pulmonary Diseases : Open Access
Volume 2
Issue 2 (Suppl.)
Published Date 2017
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title World Journal of Neurosurgery, Neurobiology and Stroke
Volume 1
Issue 1
Published Date 2019-05-07
departments Medical Sciences
Author Murakami, Mitsuru/ Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Physical Medicine and Rehabilitation
Volume 1
Issue 1
Published Date 2019
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title American Journal of Biomedical Science & Research
Volume 2
Issue 5
Published Date 2019-04-29
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Asploro Journal of Biomedical and Clinical Case Reports
Volume 2
Issue 2
Published Date 2019-06-29
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Biomedical Science Journal
Volume 1
Issue 1
Published Date 2020-05-18
departments Medical Sciences
Author Hashimoto, Mayumi/ Ebe, Koji/ Bando, Hiroshi/ Bando, Masahiro/ Muneta, Tetsuo/
Content Type Journal Article
Journal Title Biomedical Science Journal
Volume 1
Issue 1
Published Date 2020-05-28
departments Medical Sciences
Author Murakami, Mitsuru/ Moriyasu, Akito/ Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Biomedical Science Journal
Volume 1
Issue 1
Published Date 2020-05-30
departments Medical Sciences
Author Yoshioka, Akiyo/ Nishikiori, Yu/ Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Biomedical Science Journal
Volume 1
Issue 1
Published Date 2020-06-05
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/ Ebe, Koji/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Nutrition Research and Food Science
Volume 1
Issue 1
Published Date 2020-07-07
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Insights of Biomedical Research
Volume 3
Issue 1
Published Date 2019-07-26
departments Medical Sciences
Author Kato, Yoshikane/ Bando, Hiroshi/ Matsuzaki, Sayuri/ Waka, Shinnichi/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Clinical Neurology and Neuroscience
Volume 1
Issue 1
Published Date 2020-07-02
departments Medical Sciences
Author Sakamoto, Daiki/ Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Dental Research and Management
Volume 4
Issue 1
Published Date 2020-02-05
departments Medical Sciences