Author Bando, Masahiro/ Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Obesity and Diabetes
Volume 3
Issue 1
Published Date 2019-04-12
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title SunText Review of Endocrine Care
Volume 1
Issue 1
Published Date 2021-12-31
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/ Bando, Masahiro/
Content Type Journal Article
Journal Title International Medicine
Volume 1
Issue 1
Published Date 2019
departments Medical Sciences
Author Bando, Masahiro/ Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Health Care and Research
Volume 2
Issue 1
Published Date 2021-02-15
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title International Journal of Endocrinology and Diabetes
Volume 5
Issue 1
Published Date 2022-01-28
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title SunText Review of Endocrine Care
Volume 2
Issue 1
Published Date 2022-01-31
departments Medical Sciences
Author Yokoyama, Tomohiro/ Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Clinical Research in Psychology
Volume 1
Issue 2
Published Date 2018
departments Technical Support Department Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Asploro Journal of Biomedical and Clinical Case Reports
Volume 4
Issue 2
Published Date 2021-04-30
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Edelweiss Journal of Biomedical Research and Review
Volume 3
Issue 1
Published Date 2021-04-28
departments Medical Sciences
Author Kakutani, Hideki/ Kato, Yoshikane/ Fujikawa, Tomomi/ Kawata, Takafumi/ Yamamoto, Masami/ Wada, Koichi/ Ishikura, Kazuyo/ Shirai, Yujiro/ Narutaki, Miyuki/ Kanazawa, Setsuko/ Matsuzaki, Sayuri/ Waka, Shinnichi/ Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Edelweiss Journal of Biomedical Research and Review
Volume 2
Issue 1
Published Date 2020-02-27
departments Medical Sciences
Author Ogura, K/ Bando, Hiroshi/ Obonai, T/ Kato, Y/ Kato, Y/
Content Type Journal Article
Journal Title International Journal of Case Reports and Clinical Images
Volume 4
Issue 1
Published Date 2022-01-05
departments Medical Sciences
Author Ebe, Koji/ Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Asploro Journal of Biomedical and Clinical Case Reports
Volume 2
Issue s1
Published Date 2018-11-15
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/ Nakanishi, Akinori/ Yoshioka, Akiyo/ Nishikiori, Yu/
Content Type Journal Article
Journal Title Current Research in Complementary & Alternative Medicine
Volume 4
Issue 1
Published Date 2020-02-03
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Biomedical Journal of Scientific & Technical Research
Volume 11
Issue 3
Published Date 2018-11-26
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/ Kato, Yoshikane/ Kanazawa, Setsuko/ Tanaka, Mayumi/ Sueki, Etsuko/ Kanagawa, Hiroe/ Kawata, Takafumi/ Kawahito, Atsuko/ Aihara, Aya/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Diabetes, Metabolic Disorders & Control
Volume 6
Issue 2
Published Date 2019-03-07
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Diabetes Research : Open Access
Volume 2
Issue S1
Published Date 2020-01-30
departments Medical Sciences
Author Nishikiori, Yu/ Bando, Hiroshi/ Yoshioka, Akiyo/ Fujita, Mitsuko/ Kusaka, Yoshihiro/ Yuu, Michihiro/ Takehisa, Yozo/
Content Type Journal Article
Journal Title Current Research in Complementary & Alternative Medicine
Volume 4
Issue 1
Published Date 2020-02-03
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Diabetes, Obesity & Metabolism
Volume 3
Issue 1
Published Date 2020-03-10
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Recent Research in Endocrinology and Metabolic Disorder
Volume 2
Issue 1
Published Date 2020-03-18
departments Medical Sciences
Author Sakamoto, Daiki/ Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Dental Research and Management
Volume 4
Issue 1
Published Date 2020-02-05
departments Medical Sciences