Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Biomedical Journal of Scientific & Technical Research
Volume 11
Issue 3
Published Date 2018-11-26
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/ Kato, Yoshikane/ Kanazawa, Setsuko/ Tanaka, Mayumi/ Sueki, Etsuko/ Kanagawa, Hiroe/ Kawata, Takafumi/ Kawahito, Atsuko/ Aihara, Aya/
Content Type Journal Article
Journal Title International Journal of Endocrinology Research
Volume 1
Issue 1
Published Date 2018-11-29
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Clinical Research and Medicine
Volume 1
Issue 4
Published Date 2018-12-19
departments Medical Sciences
Author Murakami, Mitsuru/ Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Physical Medicine and Rehabilitation
Volume 1
Issue 1
Published Date 2019
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/ Murakami, Mitsuru/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Novel Physiotherapies
Volume 9
Issue 1
Published Date 2019-01-29
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title International Journal of Research Studies in Medical and Health Sciences
Volume 3
Issue 12
Published Date 2018
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/ Ebe, Koji/ Muneta, Tetsuo/ Bando, Masahiro/ Yonei, Yoshikazu/
Content Type Journal Article
Journal Title Asploro Journal of Biomedical and Clinical Case Reports
Volume 2
Issue s1
Published Date 2019-01-09
departments Medical Sciences
Author Ebe, Koji/ Bando, Hiroshi/ Muneta, Tetsuo/ Bando, Masahiro/ Yonei, Yoshikazu/
Content Type Journal Article
Journal Title Diabetes Case Reports
Volume 4
Issue 1
Published Date 2019-01-28
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Archives of Pulmonology and Respiratory Medicine
Volume 1
Issue 2
Published Date 2018-12-31
departments Medical Sciences
Author Muneta, Tetsuo/ Kawaguchi, Eri/ Hayashi, Miho/ Bando, Hiroshi/ Ebe, Koji/
Content Type Journal Article
Journal Title Diabetes Case Reports
Volume 4
Issue 1
Published Date 2019-01-22
departments Medical Sciences
Author Nakamura, T/ Kawashima, T/ Dobashi, M/ Narita, A/ Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Asploro Journal of Biomedical and Clinical Case Reports
Volume 2
Issue s1
Published Date 2019-01-27
departments Medical Sciences
Author Nakamura, T/ Bando, Hiroshi/ Kawashima, T/ Dobashi, M/ Narita, A/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Diabetes, Obesity & Metabolism
Volume 2
Issue 1
Published Date 2019-01-17
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title International Journal of Thyroid Disorders and Therapy
Volume 1
Issue 1
Published Date 2019-02-01
departments Medical Sciences
Author Muneta, T/ Kawaguchi, E/ Hayashi, M/ Bando, Hiroshi/ Ebe, K/
Content Type Journal Article
Journal Title Asploro Journal of Biomedical and Clinical Case Reports
Volume 2
Issue s1
Published Date 2019-02-04
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/ Murakami, Mitsuru/
Content Type Journal Article
Journal Title Acta Scientific Orthopaedics
Volume 2
Issue 3
Published Date 2019-02-23
departments Medical Sciences
Author Murakami, Mitsuru/ Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title ARC Journal of Research in Sports Medicine
Volume 4
Issue 1
Published Date 2019
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/ Nakamura, T/ Kawashima, T/ Dobashi, M/ Narita, A/
Content Type Journal Article
Journal Title Advances in Obesity, Weight Management & Control
Volume 9
Issue 1
Published Date 2019-02-28
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/ Kato, Yoshikane/ Kanazawa, Setsuko/ Tanaka, Mayumi/ Sueki, Etsuko/ Kanagawa, Hiroe/ Kawata, Takafumi/ Kawahito, Atsuko/ Aihara, Aya/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Diabetes, Metabolic Disorders & Control
Volume 6
Issue 2
Published Date 2019-03-07
departments Medical Sciences
Author Bando, Masahiro/ Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Obesity and Diabetes
Volume 3
Issue 1
Published Date 2019-04-12
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/ Bando, Masahiro/
Content Type Journal Article
Journal Title International Medicine
Volume 1
Issue 1
Published Date 2019
departments Medical Sciences