Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Endocrinology & Metabolism International Journal
Volume 8
Issue 4
Published Date 2020-08-31
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/ Yoshioka, Akiyo/ Nishikiori, Yu/
Content Type Journal Article
Journal Title Integrative Journal of Conference Proceedings
Volume 2
Issue 2
Published Date 2020-09-08
departments Medical Sciences
Author Sueki, Etsuko/ Bando, Hiroshi/ Kato, Yoshikane/ Kanazawa, Setsuko/ Tanaka, Mayumi/ Kanagawa, Hiroe/ Kawata, Takafumi/ Kawahito, Atsuko/ Aihara, Aya/
Content Type Journal Article
Journal Title Recent Research in Endocrinology and Metabolic Disorder
Volume 2
Issue 1
Published Date 2020-09-21
departments Medical Sciences
Author Moriyasu, Akito/ Bando, Hiroshi/ Murakami, Mitsuru/
Content Type Journal Article
Journal Title Archives of Orthopedics and Rheumatology
Volume 3
Issue 1
Published Date 2020
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/ Moriyasu, Akito/ Murakami, Mitsuru/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Advances in Sports and Physical Education
Volume 3
Issue 8
Published Date 2020-08-09
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title MOJ Public Health
Volume 9
Issue 4
Published Date 2020-08-11
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Asploro Journal of Biomedical and Clinical Case Reports
Volume 3
Issue 3
Published Date 2020-08-28
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/ Iwatsuki, Noboru/ Sakamoto, Kazuki/ Ogawa, Tomoya/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Clinical Case Reports and Medical Research
Volume 1
Issue 1
Published Date 2020-07-14
departments Medical Sciences
Author Kato, Yoshikane/ Bando, Hiroshi/ Matsuzaki, Sayuri/ Waka, Shinnichi/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Clinical Neurology and Neuroscience
Volume 1
Issue 1
Published Date 2020-07-02
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/ Ebe, Koji/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Nutrition Research and Food Science
Volume 1
Issue 1
Published Date 2020-07-07
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Research and Case Reports on Clinical and Experimental Cardiology
Volume 1
Issue 1
Published Date 2020-06-26
departments Medical Sciences
Author Sakamoto, D/ Bando, Hiroshi/ Iwatsuki, N/ Sakamoto, K/ Okada, M/ Ogawa, T/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Oral and Dental Health Research
Volume 2
Issue 2
Published Date 2020-06-29
departments Medical Sciences
Author Kazanawa, Setsuko/ Kato, Yoshikane/ Bando, Hiroshi/ Tanaka, Mayumi/ Sueki, Etsuko/ Kanagawa, Hiroe/ Kawata, Takafumi/ Kawahito, Atsuko/ Aihara, Aya/
Content Type Journal Article
Journal Title International Medicine
Volume 2
Issue 3
Published Date 2020
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/ Murakami, Mitsuru/ Moriyasu, Akito/
Content Type Journal Article
Journal Title International Medicine
Volume 2
Issue 3
Published Date 2020
departments Medical Sciences
Author Moriyasu, Akito/ Murakami, Mitsuru/ Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title International Journal of Complementary & Alternative Medicine
Volume 13
Issue 3
Published Date 2020-06-16
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/ Kato, Y/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Health Care and Research
Volume 1
Issue 2
Published Date 2020-06-27
departments Medical Sciences
Author Takehisa, Yozo/ Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Edelweiss Journal of Biomedical Research and Review
Volume 2
Issue 1
Published Date 2020-09-10
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/ Ebe, Koji/ Hashimoto, Mayumi/ Bando, Masahiro/ Muneta, Tetsuo/
Content Type Journal Article
Journal Title Edelweiss Journal of Biomedical Research and Review
Volume 2
Issue 1
Published Date 2020-07-09
departments Medical Sciences
Author Ebe, K/ Hashimoto, M/ Bando, Hiroshi/ Bando, Masahiro/ Muneta, T/
Content Type Journal Article
Journal Title Diabetes Research : Open Access
Volume 2
Issue 2
Published Date 2020-06-12
departments Medical Sciences
Author Moriyasu, Akito/ Murakami, Mitsuru/ Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title International Physical Medicine & Rehabilitation Journal
Volume 5
Issue 4
Published Date 2020-08-14
departments Medical Sciences