Author Yamamoto, Yuhei/ Tagami, Azusa/ Shirasaki, Toshihiro/ Yonetani, Akira/ Yamamoto, Takashi/ Imai, Shoji/
Content Type Journal Article
Journal Title BUNSEKI KAGAKU
Volume 66
Issue 9
Published Date 2017-10-05
departments Science and Technology
Author Shioi, Ryosuke/ Yamamoto, Takashi/ Kawai, Jun/
Content Type Journal Article
Journal Title Advances in X-Ray Chemical Analysis, Japan
Volume 40
Published Date 2009-03-31
departments Science and Technology
Author Yamamoto, Takashi/
Content Type Journal Article
Journal Title Advances in X-Ray Chemical Analysis, Japan
Volume 38
Published Date 2007-03-31
departments Science and Technology
Author Kan, Shogo/ Yamamoto, Takashi/ Kawai, Jun/
Content Type Journal Article
Journal Title Advances in X-Ray Chemical Analysis, Japan
Volume 38
Published Date 2007-03-31
departments Science and Technology
Author Yamamoto, Tomohiro/ Miyauchi, Hiroya/ Yamamoto, Takashi/ Kawai, Jun/
Content Type Journal Article
Journal Title Advances in X-Ray Chemical Analysis, Japan
Volume 41
Published Date 2010-03-31
departments Science and Technology
Author Hiro, Eisuke/ Yamamoto, Takashi/ Kawai, Jun/
Content Type Journal Article
Journal Title Advances in X-Ray Chemical Analysis, Japan
Volume 41
Published Date 2010-03-31
departments Science and Technology
Author Eba, Hiromi/ Takayama, Toru/ Nagatani, Hirohisa/ Nakano, Kazuhiko/ Hayashi, Hisashi/ Harada, Masaaki/ Maeo, Shuji/ Matsuo, Shuji/ Matsubayashi, Nobuyuki/ Yamamoto, Takashi/
Content Type Journal Article
Journal Title Advances in X-Ray Chemical Analysis, Japan
Volume 42
Published Date 2011-03-31
departments Science and Technology
Author Yamamoto, Takashi/ Kikuchi, Makoto/ Okada, Saki/ Yamashita, Kazuhide/ Sada, Chisa/ Imai, Shoji/ Miyoshi, Norikazu/ Wada, Makoto/
Content Type Journal Article
Journal Title Advances in X-Ray Chemical Analysis, Japan
Volume 42
Published Date 2011-03-31
departments Science and Technology
Author Yamaoka, Rie/ Yamamoto, Takashi/ Yuasa, Masatoshi/ Imai, Shoji/
Content Type Journal Article
Journal Title Advances in X-Ray Chemical Analysis, Japan
Volume 43
Published Date 2012-03-31
departments Science and Technology
Author Eba, Hiromi/ Shinoda, Kozo/ Takayama, Toru/ Nagatani, Hirohisa/ Nakano, Kazuhiko/ Harada, Masaaki/ Maeo, Shuji/ Matsubayashi, Nobuyuki/ Mori, Yoshihiro/ Yamamoto, Takashi/
Content Type Journal Article
Journal Title Advances in X-Ray Chemical Analysis, Japan
Volume 43
Published Date 2012-03-31
departments Science and Technology
Author Teramachi, Aoi/ Yamashita, Kazuhide/ Yamamoto, Takashi/
Content Type Journal Article
Journal Title Advances in X-Ray Chemical Analysis, Japan
Volume 44
Published Date 2013-03-31
departments Science and Technology
Author Yamaoka, Rie/ Sakagami, Chisato/ Umaki, Ryosuke/ Yamamoto, Takashi/
Content Type Journal Article
Journal Title Advances in X-Ray Chemical Analysis, Japan
Volume 44
Published Date 2013-03-31
departments Science and Technology
Author Eba, Hiromi/ Kunimura, Shinsuke/ Shinoda, Kozo/ Nagatani, Hirohisa/ Nakano, Kazuhiko/ Hokura, Akiko/ Matsubayashi, Nobuyuki/ Mori, Yoshihiro/ Yamamoto, Takashi/
Content Type Journal Article
Journal Title Advances in X-Ray Chemical Analysis, Japan
Volume 44
Published Date 2013-03-31
departments Science and Technology
Author Yamamoto, Takashi/ Umaki, Ryosuke/ Yamaoka, Rie/
Content Type Journal Article
Journal Title Advances in X-Ray Chemical Analysis, Japan
Volume 45
Published Date 2014-03-31
departments Science and Technology
Author Yamamoto, Takashi/ Kondo, Masaya/
Content Type Journal Article
Journal Title Advances in X-Ray Chemical Analysis, Japan
Volume 47
Published Date 2016-03-31
departments Science and Technology
Author Yamamoto, Takashi/ Kondo, Maki/ Irie, Tomoaki/ Tanima, Naoto/
Content Type Journal Article
Journal Title Advances in X-Ray Chemical Analysis, Japan
Volume 48
Published Date 2017-03-31
departments Science and Technology
Author Takaoka, Masaki/ Fukutani, Satoshi/ Yamamoto, Takashi/ Horiuchi, Masato/ Satta, Naoya/ Takeda, Nobuo/ Oshita, Kazuyuki/ Yoneda, Minoru/ Morisawa, Shinsuke/ Tanaka, Tsunehiro/
Content Type Journal Article
Journal Title Analytical Sciences
Volume 21
Issue 7
Published Date 2005-07
departments Science and Technology
Author Hatakeyama, So/ Kunimura, Shinsuke/ Sasaki, Nobuharu/ Yamamoto, Takashi/ Kawai, Jun/
Content Type Journal Article
Journal Title Analytical Sciences
Volume 24
Issue 7
Published Date 2008-07-10
departments Science and Technology
Author Yamamoto, Takashi/ Miyamoto, Kazunori/ Kondo, Masaya/ Yukumoto, Akira/
Content Type Journal Article
Journal Title BUNSEKI KAGAKU
Volume 64
Issue 12
Published Date 2016-01-06
departments Science and Technology
Author Yamamoto, Takashi/ Yukumoto, Akira/
Content Type Journal Article
Journal Title BUNSEKI KAGAKU
Volume 62
Issue 6
Published Date 2013-06-27
departments Science and Technology