Author Yamamoto, Takashi/ Heiuchi, Seina/ Kondo, Maki/ Tabusadani, Kei/ Sakaki, Atsushi/
Content Type Journal Article
Journal Title RSC Advances
Volume 12
Issue 6
Published Date 2022-01-28
departments Science and Technology
Author Yamamoto, Takashi/ Yamashita, Ayumi/ Yokoyama, Nozomi/ Yukumoto, Akira/ Imai, Shoji/
Content Type Journal Article
Journal Title ISIJ International
Volume 62
Issue 5
Published Date 2022-05-15
departments Science and Technology
Author Yamamoto, Takashi/ Kurimoto, Akihito/
Content Type Journal Article
Journal Title Analytical Sciences
Volume 36
Issue 1
Published Date 2020-01-10
departments Science and Technology
Author Oishi, Masatsugu/ Nakamura, Takashi/ Watanabe, Iwao/ Yamamoto, Takashi/ Doi, Takuya/ Ina, Toshiaki/ Nitta, Kiyofumi/ Amezawa, Koji/ Okuyama, Yuji/
Content Type Journal Article
Journal Title The Journal of Physical Chemistry C
Volume 123
Issue 26
Published Date 2019-06-07
departments Science and Technology
Author Yamamoto, Takashi/ Miyazono, Takuji/ Kurimoto, Akihito/
Content Type Journal Article
Journal Title Advances in X-Ray Chemical Analysis, Japan
Volume 50
Published Date 2019-03-31
departments Science and Technology
Author Hatakeyama, So/ Kunimura, Shinsuke/ Sasaki, Nobuharu/ Yamamoto, Takashi/ Kawai, Jun/
Content Type Journal Article
Journal Title Analytical Sciences
Volume 24
Issue 7
Published Date 2008-07-10
departments Science and Technology
Author Takaoka, Masaki/ Fukutani, Satoshi/ Yamamoto, Takashi/ Horiuchi, Masato/ Satta, Naoya/ Takeda, Nobuo/ Oshita, Kazuyuki/ Yoneda, Minoru/ Morisawa, Shinsuke/ Tanaka, Tsunehiro/
Content Type Journal Article
Journal Title Analytical Sciences
Volume 21
Issue 7
Published Date 2005-07
departments Science and Technology
Author Imai, Shoji/ Yamamoto, Yuhei/ Yamamoto, Takashi/ Kodama, Kenji/ Nishimoto, Jun/ Kikuchi, Yoichi/
Content Type Journal Article
Journal Title Analytical Sciences
Volume 34
Issue 5
Published Date 2018-05-10
departments Science and Technology
Author Hiro, Eisuke/ Yamamoto, Takashi/ Kawai, Jun/
Content Type Journal Article
Journal Title Advances in X-Ray Chemical Analysis, Japan
Volume 41
Published Date 2010-03-31
departments Science and Technology
Author Yamamoto, Tomohiro/ Miyauchi, Hiroya/ Yamamoto, Takashi/ Kawai, Jun/
Content Type Journal Article
Journal Title Advances in X-Ray Chemical Analysis, Japan
Volume 41
Published Date 2010-03-31
departments Science and Technology
Author Kan, Shogo/ Yamamoto, Takashi/ Kawai, Jun/
Content Type Journal Article
Journal Title Advances in X-Ray Chemical Analysis, Japan
Volume 38
Published Date 2007-03-31
departments Science and Technology
Author Yamamoto, Takashi/
Content Type Journal Article
Journal Title Advances in X-Ray Chemical Analysis, Japan
Volume 38
Published Date 2007-03-31
departments Science and Technology
Author Shioi, Ryosuke/ Yamamoto, Takashi/ Kawai, Jun/
Content Type Journal Article
Journal Title Advances in X-Ray Chemical Analysis, Japan
Volume 40
Published Date 2009-03-31
departments Science and Technology
Author Yamamoto, Takashi/ Kondo, Maki/ Irie, Tomoaki/ Tanima, Naoto/
Content Type Journal Article
Journal Title Advances in X-Ray Chemical Analysis, Japan
Volume 48
Published Date 2017-03-31
departments Science and Technology
Author Yamamoto, Takashi/ Kondo, Masaya/
Content Type Journal Article
Journal Title Advances in X-Ray Chemical Analysis, Japan
Volume 47
Published Date 2016-03-31
departments Science and Technology
Author Yamamoto, Takashi/ Umaki, Ryosuke/ Yamaoka, Rie/
Content Type Journal Article
Journal Title Advances in X-Ray Chemical Analysis, Japan
Volume 45
Published Date 2014-03-31
departments Science and Technology
Author Eba, Hiromi/ Kunimura, Shinsuke/ Shinoda, Kozo/ Nagatani, Hirohisa/ Nakano, Kazuhiko/ Hokura, Akiko/ Matsubayashi, Nobuyuki/ Mori, Yoshihiro/ Yamamoto, Takashi/
Content Type Journal Article
Journal Title Advances in X-Ray Chemical Analysis, Japan
Volume 44
Published Date 2013-03-31
departments Science and Technology
Author Yamaoka, Rie/ Sakagami, Chisato/ Umaki, Ryosuke/ Yamamoto, Takashi/
Content Type Journal Article
Journal Title Advances in X-Ray Chemical Analysis, Japan
Volume 44
Published Date 2013-03-31
departments Science and Technology
Author Teramachi, Aoi/ Yamashita, Kazuhide/ Yamamoto, Takashi/
Content Type Journal Article
Journal Title Advances in X-Ray Chemical Analysis, Japan
Volume 44
Published Date 2013-03-31
departments Science and Technology
Author Eba, Hiromi/ Shinoda, Kozo/ Takayama, Toru/ Nagatani, Hirohisa/ Nakano, Kazuhiko/ Harada, Masaaki/ Maeo, Shuji/ Matsubayashi, Nobuyuki/ Mori, Yoshihiro/ Yamamoto, Takashi/
Content Type Journal Article
Journal Title Advances in X-Ray Chemical Analysis, Japan
Volume 43
Published Date 2012-03-31
departments Science and Technology