Author Ohashi, Makoto/ Satoh, Takanori/ Saito, Takahito/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 大学教育研究ジャーナル
Volume 9
Published Date 2012-03
departments Liberal Arts and Sciences Science and Technology
Author Liu, Jie/ Owhashi, Makoto/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 言語文化研究
Volume 19
Published Date 2011-12
departments Liberal Arts and Sciences
Author Mitsunaga, Masako/ Ohashi, Makoto/ Sato, Takanori/ Saito, Takahito/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 大学教育研究ジャーナル
Volume 8
Published Date 2011-03
departments Liberal Arts and Sciences Science and Technology
Author Ohashi, Makoto/ Mitsunaga, Masako/ Sato, Takanori/ Saito, Takahito/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 大学教育研究ジャーナル
Volume 8
Published Date 2011-03
departments Liberal Arts and Sciences Science and Technology
Author Ohashi, Makoto/ Mitsunaga, Masako/ Saito, Takahito/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 大学教育研究ジャーナル
Volume 8
Published Date 2011-03
departments Liberal Arts and Sciences
Author Tei, Aigun/ Ohashi, Makoto/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 大学教育研究ジャーナル
Volume 8
Published Date 2011-03
departments Liberal Arts and Sciences
Author Ohashi, Makoto/ Kishie, Sinsuke/ Mitsunaga, Masako/ Nakae, Mariko/ Tominaga, Asami/ Miyatake, Hidetaka/ Saito, Takahito/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 大学教育研究ジャーナル
Volume 7
Published Date 2010-03
departments Liberal Arts and Sciences Integrated Arts and Sciences Technical Support Department
Author Mitsunaga, Masako/ Nakae, Mariko/ Saito, Takahito/ Matoba, Kazumasa/ Ohashi, Makoto/
Content Type Article
Journal Title 大学教育研究ジャーナル
Volume 7
Published Date 2010-03
departments Liberal Arts and Sciences
Author Ohashi, Makoto/ Mitsunaga, Masako/ Nakae, Mariko/ Fukuda, Steve T./ Saito, Takahito/
Content Type Article
Journal Title 大学教育研究ジャーナル
Volume 7
Published Date 2010-03
departments Liberal Arts and Sciences Integrated Arts and Sciences
Author Ohashi, Makoto/ Mitsunaga, Masako/ Nakae, Mariko/ Saito, Takahito/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 大学教育研究ジャーナル
Volume 7
Published Date 2010-03
departments Liberal Arts and Sciences
Author Ohashi, Makoto/ Saito, Takahito/
Content Type Article
Journal Title 大学教育研究ジャーナル
Volume 7
Published Date 2010-03
departments Liberal Arts and Sciences
Author Mitsunaga, Masako/ Nakae, Mariko/ Fukuda, Steve T./ Saito, Takahito/ Kanari, Kanako/ Matoba, Kazumasa/ Ohashi, Makoto/
Content Type Article
Journal Title 大学教育研究ジャーナル
Volume 6
Published Date 2009-03
departments Liberal Arts and Sciences Integrated Arts and Sciences
Author Ohashi, Makoto/ Watanabe, Minoru/ Sato, Takanori/ Ishii, Hiroyoshi/
Content Type Article
Journal Title 大学教育研究ジャーナル
Volume 6
Published Date 2009-03
departments Liberal Arts and Sciences Science and Technology
Author Yamamoto, Mayumi/ Nagazumi, Jin/ Ohhashi, Makoto/ Kanemaru, Kaori/ Terashima, Yoshiyasu/ Nagamune, Masami/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 大学教育研究ジャーナル
Volume 6
Published Date 2009-03
departments Integrated Arts and Sciences Liberal Arts and Sciences Bioscience and Bioindustry
Author Watanabe, Minoru/ Yamashiro, Tadashi/ Satoh, Takanori/ Ohashi, Makoto/ Maseda, Hideaki/ Tsuzuki, Shyozou/ Hanabusa, Takao/
Content Type Article
Journal Title 大学教育研究ジャーナル
Volume 6
Published Date 2009-03
departments Liberal Arts and Sciences Bioscience and Bioindustry Science and Technology
Author Ohashi, Makoto/ Nakae, Mariko/ Mitsunaga, Masako/ Fukuda, Steve T./ Saito, Takahito/ Kikuti, Makoto/ Kagawa, Junko/ Hirowatari, Shuiti/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 大学教育研究ジャーナル
Volume 6
Published Date 2009
departments Liberal Arts and Sciences Integrated Arts and Sciences Integrated Arts and Sciences Center of University Education
Author 大橋, 眞/ 山城, 考/ 中鉢, 龍一郎/ 佐藤, 征弥/ 佐藤, 高則/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 大学教育研究ジャーナル
Volume 5
Published Date 2008-03
departments Liberal Arts and Sciences Bioscience and Bioindustry Science and Technology
Author Ohashi, Makoto/ Saito, Takahito/ Sato, Takanori/ Nakae, Mariko/ Tamura, Sadao/ Mamaena Idu, Loise/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 大学教育研究ジャーナル
Volume 5
Published Date 2008-03
departments Liberal Arts and Sciences Science and Technology
Author 大橋, 眞/ 山城, 考/ 中鉢, 龍一郎/ 佐藤, 征弥/ 佐藤, 高則/ 石田, 啓祐/ 西山, 賢一/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 大学教育研究ジャーナル
Volume 4
Published Date 2007-03
departments Liberal Arts and Sciences Bioscience and Bioindustry Science and Technology
Author Koori, Norihiko/ Saito, Takahito/ Ohashi, Makoto/ Wakaizumi, Seiichi/ Gotoh, Toshio/ Yoshinaga, Tetsuya/ Fujimoto, Ken'ichi/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 大学教育研究ジャーナル
Volume 4
Published Date 2007-03
departments Liberal Arts and Sciences Medical Sciences Science and Technology Bioscience and Bioindustry Center for University Extension