Author Watanabe, Masanari/ Sano, Hiroyuki/ Tomita, Katsuyuki/ Yamasaki, Akira/ Kurai, Jun/ Hasegawa, Yasuyuki/ Igishi, Tadashi/ Okazaki, Ryota/ Tohda, Yuji/ Burioka, Naoto/ Shimizu, Eiji/
Content Type Journal Article
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 57
Issue 3-4
Published Date 2010-08
Author Watanabe, Masanari/ Kato, Kazuhiro/ Takeda, Kenichi/ Konishi, Tatsuya/ Kurai, Jun/ Tatsukawa, Toshiyuki/ Yamamoto, Hiroyuki/ Tamura, Yoshisato/ Ishikawa, Soichiro/ Kawasaki, Yuji/ Morita, Masato/ Yoneda, Kazuhiko/ Fujise, Hidechika/ Fujise, Yuki/ Fujise, Kazuomi/ Yamaguchi, Kosuke/ Hayabuchi, Tatsuya/ Shigeshiro, Keji/ Katayama, Satoru/ Chikumi, Hiroki/ Igishi, Tadashi/ Yamasaki, Akira/ Hasegawa, Yasuyuki/ Okazaki, Ryota/ Burioka, Naoto/ Shimizu, Eiji/
Content Type Journal Article
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 58
Issue 1-2
Published Date 2011-02