Author Izaki, Yumiko/ Kinogiri, Michiko/ Miki, Sachiko/ Yamanishi, Kazunari/ Ikuta, Takumi/
Content Type Thesis or Dissertation
departments Health Service and Counseling Center
Author Nagamine, Isao/ Egawa, Shouko/ Ogawa, Yuuji/ Furuta, Noriko/ Ikuta, Takumi/
Content Type Journal Article
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 51
Issue 2-4
Published Date 1995-08-25
Author Egawa, Shouko/ Nagamine, Isao/ Ogawa, Yuuji/ Furuta, Noriko/ Ikuta, Takumi/
Content Type Journal Article
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 51
Issue 5
Published Date 1995-10-25
Author Ogawa, Yuuji/ Nagamine, Isao/ Egawa, Shouko/ Furuta, Noriko/ Ikuta, Takumi/
Content Type Journal Article
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 51
Issue 6
Published Date 1995-12-25
Author Nakayama, Hiroshi/ Kaneda, Yasuhiro/ Kagawa, Kouichi/ Nagamine, Isao/ Karisya, Kenji/ Furuta, Noriko/ Ikuta, Takumi/
Content Type Journal Article
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 52
Issue 1
Published Date 1996-02-25
Author Kinogiri, Michiko/ Nagamine, Isao/ Nakayama, Hiroshi/ Yamaguchi, Hiroshi/ Okura, Masao/ Ikuta, Takumi/
Content Type Journal Article
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 52
Issue 5-6
Published Date 1996-12-25
Author Hanano, Motonori/ Matsuoka, Koji/ Tomotake, Masahito/ Kihara, Shoichi/ Ikuta, Takumi/
Content Type Journal Article
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 53
Issue 1
Published Date 1997-02-25
departments Medical Sciences
Author Matsuoka, Koji/ Tomotake, Masahito/ Hanano, Motonori/ Yoshimatsu, Makoto/ Ikuta, Takumi/
Content Type Journal Article
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 53
Issue 1
Published Date 1997-02-25
departments Medical Sciences
Author Tomotake, Masahito/ Hanano, Motonori/ Matsuoka, Koji/ Kinogiri, Michiko/ Ikuta, Takumi/
Content Type Journal Article
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 53
Issue 1
Published Date 1997-02-25
departments Medical Sciences
Author Kinogiri, Michiko/ Izaki, Yumiko/ Miki, Sachiko/ Furuta, Noriko/ Ikuta, Takumi/
Content Type Journal Article
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 53
Issue 1
Published Date 1997-02-25
departments Health Service and Counseling Center
Author Tomotake, Masahito/ Hanano, Motonori/ Matsuoka, Koji/ Ito, Yoshinobu/ Kawamura, Ichiro/ Ikuta, Takumi/
Content Type Journal Article
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 53
Issue 2
Published Date 1997-04-25
departments Medical Sciences
Author Hanano, Motonori/ Matsuoka, Koji/ Tomotake, Masahito/ Kinogiri, Michiko/ Kihara, Shoichi/ Okubo, Akira/ Ikuta, Takumi/
Content Type Journal Article
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 53
Issue 2
Published Date 1997-04-25
departments Medical Sciences
Author Matsuoka, Koji/ Tomotake, Masahito/ Hanano, Motonori/ Kaneda, Yasuhiro/ Yoshimatsu, Makoto/ Kihara, Shoichi/ Ikuta, Takumi/
Content Type Journal Article
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 53
Issue 2
Published Date 1997-04-25
departments Medical Sciences
Author Tomotake, Masahito/ Okura, Masao/ Nagamine, Isao/ Karisha, Kenji/ Ikuta, Takumi/
Content Type Journal Article
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 53
Issue 2
Published Date 1997-04-25
departments Medical Sciences
Author Izaki, Yumiko/ Kinogiri, Michiko/ Miki, Sachiko/ Yamanishi, Kazunari/ Ikuta, Takumi/
Content Type Journal Article
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 53
Issue 5
Published Date 1997-10-25
departments Health Service and Counseling Center
Author Yoshimatsu, Makoto/ Edagawa, Koji/ Kihara, Shoichi/ Miki, Sachiko/ Ikuta, Takumi/
Content Type Journal Article
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 53
Issue 6
Published Date 1997-12-25
Author Miki, Sachiko/ Kinogiri, Michiko/ Izaki, Yumiko/ Okura, Masao/ Ikuta, Takumi/
Content Type Journal Article
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 53
Issue 6
Published Date 1997-12-25
departments Health Service and Counseling Center
Author Edagawa, Koji/ Uemura, Keiji/ Yoshimatu, Makoto/ Okura, Masao/ Ikuta, Takumi/
Content Type Journal Article
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 53
Issue 6
Published Date 1997-12-25
Author Kihara, Shoichi/ Ikuta, Takumi/ Furuta, Noriko/ Yosimatsu, Makoto/ Okura, Masao/
Content Type Journal Article
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 53
Issue 6
Published Date 1997-12-25
Author Ito, Yoshinobu/ Okura, Masao/ Kawamura, Ichiro/ Karisha, Kenji/ Yoshimatsu, Makoto/ Ikuta, Takumi/ Kaneda, Yasuhiro/
Content Type Journal Article
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 53
Issue 6
Published Date 1997-12-25