Author Abe, Tetsuya/ Fukaya, Masahide/ Nagino, Masato/
Content Type Journal Article
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 3-4
Published Date 2018-08
Author Ouchi, Akira/ Komori, Koji/ Kimura, Kenya/ Kinoshita, Takashi/ Ito, Seiji/ Abe, Tetsuya/ Senda, Yoshiki/ Misawa, Kazunari/ Ito, Yuichi/ Uemura, Norihisa/ Natsume, Seiji/ Kawakami, Jiro/ Shimizu, Yasuhiro/
Content Type Journal Article
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 64
Issue 3-4
Published Date 2017-08
Author Komori, Koji/ Kinoshita, Takashi/ Oshiro, Taihei/ Ito, Seiji/ Abe, Tetsuya/ Senda, Yoshiki/ Misawa, Kazunari/ Ito, Yuichi/ Uemura, Norihisa/ Natsume, Seiji/ Kawakami, Jiro/ Ouchi, Akira/ Tsutsuyama, Masayuki/ Hosoi, Takahiro/ Shigeyoshi, Itaru/ Akazawa, Tomoyuki/ Hayashi, Daisuke/ Tanaka, Hideharu/ Shimizu, Yasuhiro/
Content Type Journal Article
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 64
Issue 1-2
Published Date 2017-02
Author Shigeyoshi, Itaru/ Komori, Koji/ Kinoshita, Takashi/ Oshiro, Taihei/ Ito, Seiji/ Abe, Tetsuya/ Senda, Yoshiki/ Misawa, Kazunari/ Ito, Yuichi/ Uemura, Norihisa/ Natsume, Seiji/ Higaki, Eiji/ An, Byonggu/ Ouchi, Akira/ Tsutsuyama, Masayuki/ Hosoi, Takahiro/ Hayashi, Daisuke/ Tanaka, Hideharu/ Uchino, Tairin/ Kunitomo, Aina/ Shimizu, Yasuhiro/
Content Type Journal Article
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 1-2
Published Date 2018-02
Author Komori, Koji/ Kinoshita, Takashi/ Oshiro, Taihei/ Ito, Seiji/ Abe, Tetsuya/ Senda, Yoshiki/ Misawa, Kazunari/ Ito, Yuichi/ Uemura, Norihisa/ Natsume, Seiji/ Higaki, Eiji/ Ouchi, Akira/ Tsutsuyama, Masayuki/ Hosoi, Takahiro/ Shigeyoshi, Itaru/ An, Byonggu/ Akazawa, Tomoyuki/ Hayashi, Daisuke/ Tanaka, Hideharu/ Uchino, Tairin/ Kunitomo, Aina/ Shimizu, Yasuhiro/
Content Type Journal Article
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 1-2
Published Date 2018-02