Author Tanaka, Kohzoh/
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 60
Issue 5-6
Published Date 2004-12-20
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 60
Issue 1-2
Published Date 2004-05-25
Author Ogura, Kunihiro/
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 60
Issue 3-4
Published Date 2004-08-25
Author Noma, Yosihiko/
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 60
Issue 3-4
Published Date 2004-08-25
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 60
Issue 5-6
Published Date 2004-12-20
Author Nishiuchi, Takeshi/ Fukushima, Yasue/ Hiasa, Yoshikazu/ Shintani, Yasumi/ Okushi, Hidesato/ Nagase, Norio/ Matsushita, Toshiya/ Nishimura, Norimi/
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 60
Issue 5-6
Published Date 2004-12-20
Author Bando, Makoto/
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 60
Issue 5-6
Published Date 2004-12-20
Author Niki, Toshiharu/
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 60
Issue 3-4
Published Date 2004-08-25
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 60
Issue 5-6
Published Date 2004-12-20
Author Miyagawa, Misao/
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 60
Issue 5-6
Published Date 2004-12-20
Author Udaka, Jiro/
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 60
Issue 1-2
Published Date 2004-05-25
Author Ueno, Shu-ichi/
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 61
Issue 1-2
Published Date 2005-04-25
Author Matsuyama, Kazuo/ Yagi, Toshiyuki/ Ogata, Yorihiko/ Hirose, Toshiyuki/ Kanoh, Masashi/ Chikugo, Fumio/ Matsumura, Toshinobu/ Sumitomo, Masayuki/ Miki, Hitoshi/ Takai, Shigeharu/ Fujino, Ryozo/ Kurogami, Kazuyoshi/ Mukaijo, Toshifumi/ Takahashi, Masamichi/
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 60
Issue 1-2
Published Date 2004-05-25
Author Kishihara, Kenji/
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 60
Issue 5-6
Published Date 2004-12-20
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 60
Issue 5-6
Published Date 2004-12-20
Author Kaji, Tamaki/
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 64
Issue 3-4
Published Date 2008-08-25
Author Mori, Toshiaki/
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 64
Issue 5-6
Published Date 2008-12-20
Author Kumihashi, Yuki/
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 64
Issue 5-6
Published Date 2008-12-20
Author Mitani, Hiroaki/
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 57
Issue 1
Published Date 2001-02-25
Author Matsuoka, Suguru/ Mori, Kazuhiro/ Yamagami, Takashi/ Takamatsu, Masanori/ Ohnishi, Tatsuya/
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 63
Issue 5-6
Published Date 2007-12-20