Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 62
Issue 1-2
Published Date 2006-04-25
Author Furumoto, Hiroyuki/
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 61
Issue 5-6
Published Date 2005-12-20
Author Yamamoto, Hirofumi/
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 61
Issue 5-6
Published Date 2005-12-20
Author Yano, Seiji/
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 61
Issue 5-6
Published Date 2005-12-20
Author Tsujikawa, Tetsuya/
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 62
Issue 1-2
Published Date 2006-04-25
Author 菊池, 宏二/
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 62
Issue 1-2
Published Date 2006-04-25
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 61
Issue 5-6
Published Date 2005-12-20
Author Saito, Yoshiro/
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 62
Issue 1-2
Published Date 2006-04-25
Author Matsuoka, Suguru/
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 61
Issue 5-6
Published Date 2005-12-20
Author Ohtani, Ryuji/ Hiasa, Yoshikazu/
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 61
Issue 5-6
Published Date 2005-12-20
Author Shima, Kenji/
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 61
Issue 5-6
Published Date 2005-12-20
Author Ogura, Kunihiro/
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 62
Issue 3-4
Published Date 2006-08-25
Author Okitsu, Natsu/ Yoshioka, Kazuo/ Takao, Michiko/ Morimoto, Koujirou/ Takahashi, Keiji/
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 62
Issue 3-4
Published Date 2006-08-25
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 61
Issue 5-6
Published Date 2005-12-20
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 62
Issue 1-2
Published Date 2006-04-25
Author Sano, Yuji/ Miyake, Masahumi/ Bandou, Katunori/ Koizumi, Sin/ Fujikawa, Jyunko/
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 62
Issue 1-2
Published Date 2006-04-25
Author Mitani, Hiroaki/
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 61
Issue 5-6
Published Date 2005-12-20
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 61
Issue 5-6
Published Date 2005-12-20
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 62
Issue 5-6
Published Date 2006-12-20
Author Kondo, Asami/ Yuasa, Yasuhiro/ Okitsu, Hiroshi/ Kuramoto, Shunsuke/ Matsumoto, Daisuke/ Furukawa, Takako/ Matsuoka, Yutaka/ Kihara, Ayumi/ Ishikura, Hisashi/ Kimura, Suguru/ Sakata, Akihiro/ Kuwayama, Yasuharu/ Yamashita, Michiko/ Hujii, Yoshiyuki/ Okitsu, Natsu/
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 68
Issue 1-2
Published Date 2012-04-25