Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title International Journal of Neurorehabilitation
Volume 5
Issue 3
Published Date 2018-05-23
departments Medical Sciences
Author Murakami, Mitsuru/ Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Research & Investigations in Sports Medicine
Volume 3
Issue 5
Published Date 2018-08-30
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Primary Health Care : Open Access
Volume 8
Issue 3
Published Date 2018-09-30
departments Medical Sciences
Author Murahashi, Shun-Ichi/ Imada, Yasushi/
Content Type Journal Article
Journal Title Chemical Reviews
Volume 119
Issue 7
Published Date 2019-03-15
departments Science and Technology
Author Namba, Kosuke/ Murata, Yoshiko/
Content Type Journal Article
Journal Title Biological and Pharmaceutical Bulletin
Volume 41
Issue 10
Published Date 2018-10-01
departments Pharmaceutical Sciences
Author Hiura, Akio/
Content Type Journal Article
Journal Title Cellular and Molecular Mechanisms for the Modulation of Nociceptive Transmission in the Peripheral and Central Nervous Systems
Published Date 2007
departments Oral Sciences
Author Tsutsumi, Tomohiro/ Karanjit, Sangita/ Nakayama, Atsushi/ Namba, Kosuke/
Content Type Journal Article
Journal Title Organic Letters
Volume 21
Issue 8
Published Date 2019-04-09
departments Pharmaceutical Sciences
Author Takashi, Yuichi/ Kosako, Hidetaka/ Sawatsubashi, Shun/ Kinoshita, Yuka/ Ito, Nobuaki/ Tsoumpra, Maria K./ Nangaku, Masaomi/ Abe, Masahiro/ Matsuhisa, Munehide/ Kato, Shigeaki/ Matsumoto, Toshio/ Fukumoto, Seiji/
Content Type Journal Article
Journal Title Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
Volume 116
Issue 23
Published Date 2019-05-16
departments Institute of Advanced Medical Sciences Medical Sciences
Author Hiura, Akio/ Nakagawa, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title WebmedCentral PAIN
Volume 3
Issue 9
Published Date 2012-09-27
departments University Hospital Oral Sciences
Author Tominaga, Yuki/ Usui, Kenji/ Hirata, Akiyoshi/ Ito, Hiro-O/ Nokihara, Kiyoshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Bioorganic & Medicinal Chemistry
Volume 26
Issue 12
Published Date 2018-04-24
departments Oral Sciences
Author Sakamoto, Takaiku/ Sakuradani, Eiji/ Okuda, Tomoyo/ Kikukawa, Hiroshi/ Ando, Akinori/ Kishino, Shigenobu/ Izumi, Yoshihiro/ Bamba, Takeshi/ Shima, Jun/ Ogawa, Jun/
Content Type Journal Article
Journal Title Bioresource Technology
Volume 245
Issue B
Published Date 2017-06-19
departments Bioscience and Bioindustry
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Novel Physiotherapies
Volume 8
Issue 3
Published Date 2018-03-28
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Diabetes Research : Open Journal
Volume 5
Issue 1
Published Date 2019-04-02
departments Medical Sciences
Author Yoshida, Kanako/ Furumoto, Hiroyuki/ Abe, Akiko/ Kato, Takeshi/ Nishimura, Masato/ Kuwahara, Akira/ Maeda, Kazuhisa/ Matsuzaki, Toshiya/ Irahara, Minoru/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Obstetrics and Gynaecology
Volume 31
Issue 6
Published Date 2011-08-08
departments University Hospital Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Archives of Pulmonology and Respiratory Medicine
Volume 1
Issue 2
Published Date 2018
departments Medical Sciences
Author Oe, Ryo/ Minamikawa, Takeo/ Taue, Shuji/ Koresawa, Hidenori/ Mizuno, Takahiko/ Yamagiwa, Masatomo/ Mizutani, Yasuhiro/ Yamamoto, Hirotsugu/ Iwata, Tetsuo/ Yasui, Takeshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Optics Express
Volume 27
Issue 15
Published Date 2019-07-16
departments Science and Technology
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Psychology and Psychotherapy : Research Study
Volume 1
Issue 1
Published Date 2018-05-15
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/ Mizobuchi, Miki/ Shintani, Yasumi/ Saito, Shiro/
Content Type Journal Article
Journal Title Clinical Pediatric Endocrinology
Volume 5
Issue Suppl 7
Published Date 1996
departments Medical Sciences
Author Okamura, Yasuhiro/ Nagatomi, Ikuya/ Takada, Atsushi/
Content Type Journal Article
Journal Title The Review of Laser Engineering
Volume 46
Issue 6
Published Date 2018-06
departments Science and Technology
Author Matsui, Hitoshi/ Udagawa, Kazumasa/ Deguchi, Yoshihiro/ Kamimoto, Takahiro/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Thermal Science and Technology
Volume 14
Issue 2
Published Date 2019
departments Science and Technology