Author Kohyama, Arifumi/
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 68
Issue 5-6
Published Date 2012-12-25
Author Sugiura, Wataru/
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 68
Issue 5-6
Published Date 2012-12-25
Author Mahara, Fumihiko/
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 64
Issue 1-2
Published Date 2008-04-25
Author Kuroda, Takeshi/ Yoshida, Sadahiro/ Fukuyama, Mitsutoshi/ Imatomi, Michiaki/ Saitoh, Tsuneo/
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 64
Issue 1-2
Published Date 2008-04-25
Author Yogita, Shiro/ Matsuzaki, Yumi/
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 68
Issue 5-6
Published Date 2012-12-25
Author Suzuki, Naoki/ Hiasa, Yoshikazu/
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 64
Issue 3-4
Published Date 2008-08-25
Author Mitani, Hiroaki/
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 63
Issue 3-4
Published Date 2007-08-25
Author Matsuoka, Suguru/ Mori, Kazuhiro/ Yamagami, Takashi/ Takamatsu, Masanori/ Ohnishi, Tatsuya/
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 63
Issue 5-6
Published Date 2007-12-20
Author Mitani, Hiroaki/
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 57
Issue 1
Published Date 2001-02-25
Author Kumihashi, Yuki/
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 64
Issue 5-6
Published Date 2008-12-20
Author Mori, Toshiaki/
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 64
Issue 5-6
Published Date 2008-12-20
Author Kaji, Tamaki/
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 64
Issue 3-4
Published Date 2008-08-25
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 60
Issue 5-6
Published Date 2004-12-20
Author Kishihara, Kenji/
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 60
Issue 5-6
Published Date 2004-12-20
Author Matsuyama, Kazuo/ Yagi, Toshiyuki/ Ogata, Yorihiko/ Hirose, Toshiyuki/ Kanoh, Masashi/ Chikugo, Fumio/ Matsumura, Toshinobu/ Sumitomo, Masayuki/ Miki, Hitoshi/ Takai, Shigeharu/ Fujino, Ryozo/ Kurogami, Kazuyoshi/ Mukaijo, Toshifumi/ Takahashi, Masamichi/
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 60
Issue 1-2
Published Date 2004-05-25
Author Ueno, Shu-ichi/
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 61
Issue 1-2
Published Date 2005-04-25
Author Udaka, Jiro/
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 60
Issue 1-2
Published Date 2004-05-25
Author Miyagawa, Misao/
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 60
Issue 5-6
Published Date 2004-12-20
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 60
Issue 5-6
Published Date 2004-12-20
Author Niki, Toshiharu/
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 60
Issue 3-4
Published Date 2004-08-25