Author Bando, Makoto/
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 60
Issue 5-6
Published Date 2004-12-20
Author Nishiuchi, Takeshi/ Fukushima, Yasue/ Hiasa, Yoshikazu/ Shintani, Yasumi/ Okushi, Hidesato/ Nagase, Norio/ Matsushita, Toshiya/ Nishimura, Norimi/
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 60
Issue 5-6
Published Date 2004-12-20
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 60
Issue 5-6
Published Date 2004-12-20
Author Noma, Yosihiko/
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 60
Issue 3-4
Published Date 2004-08-25
Author Ogura, Kunihiro/
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 60
Issue 3-4
Published Date 2004-08-25
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 60
Issue 1-2
Published Date 2004-05-25
Author Tanaka, Kohzoh/
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 60
Issue 5-6
Published Date 2004-12-20
Author Mitani, Hiroaki/
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 60
Issue 5-6
Published Date 2004-12-20
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 60
Issue 1-2
Published Date 2004-05-25
Author Okumura, Yuushi/
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 60
Issue 5-6
Published Date 2004-12-20
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 61
Issue 1-2
Published Date 2005-04-25
Author 森田, 雄介/ Hashimoto, Toshiaki/
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 60
Issue 1-2
Published Date 2004-05-25
Author Matsuyama, Kazuo/ Yagi, Toshiyuki/ Ogata, Yorihiko/ Hirose, Toshiyuki/ Kanoh, Masashi/ Chikugo, Fumio/ Matsumura, Toshinobu/ Sumitomo, Masayuki/ Miki, Hitoshi/ Takai, Shigeharu/ Fujino, Ryozo/ Kurogami, Kazuyoshi/ Takahashi, Masamichi/
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 60
Issue 1-2
Published Date 2004-05-25
Author Hashimoto, Toshiaki/
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 60
Issue 1-2
Published Date 2004-05-25
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 61
Issue 1-2
Published Date 2005-04-25
Author Masamune, Katsuhiro/ Toyota, Tsuyoshi/ Takamura, Kazuhito/ Kita, Yoshitaka/ Sannomiya, Kenji/
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 69
Issue 1-2
Published Date 2013-04-25
Author Ide, Chiaki/ Tobetto, Yohei/ Yasuoka, Tatsuo/ Izumi, Tomoko/ Yoneda, Kohei/ Ogura, Riyo/ Miyajima, Hitoshi/ Yuba, Kenichiro/ Takahashi, Takefumi/ Hosokawa, Shinobu/ Kishi, Koichi/ Otani, Ryuji/ Hiasa, Yoshikazu/
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 69
Issue 5-6
Published Date 2013-12-25
Author Morimoto, Jun/ Yamaguchi, Hiroshi/ Shirakami, Atsuhisa/ Omoya, Toshihiro/ Sekimoto, Etsuko/ Otsuka, Satoshi/ Fukuya, Akira/
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 71
Issue 3-4
Published Date 2015-08-25
Author Harada, Keiko/
Content Type Journal Article
Journal Title 四国歯学会雑誌
Volume 23
Issue 2
Published Date 2011-01-31
Author Kuroki, Yasuko/
Content Type Journal Article
Journal Title 四国歯学会雑誌
Volume 25
Issue 2
Published Date 2013-01-31