Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Edelweiss Journal of Biomedical Research and Review
Volume 1
Issue 1
Published Date 2019-10-25
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title American Journal of Biomedical Science & Research
Volume 2
Issue 5
Published Date 2019-04-29
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Asploro Journal of Biomedical and Clinical Case Reports
Volume 2
Issue 2
Published Date 2019-06-29
departments Medical Sciences
Author Hirata, Yukina/ Kusunose, Kenya/ Yamada, Hirotsugu/ Morita, Sae/ Torii, Yuta/ Nishio, Susumu/ Zheng, Robert/ Saijo, Yoshihito/ Fukuda, Daiju/ Yagi, Shusuke/ Soeki, Takeshi/ Sata, Masataka/
Content Type Journal Article
Journal Title The International Journal of Cardiovascular Imaging
Volume 35
Issue 4
Published Date 2018-11-23
departments University Hospital Medical Sciences
Author Murakami, Mitsuru/ Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Physical Medicine and Rehabilitation
Volume 1
Issue 1
Published Date 2019
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Molecular Biology and Methods
Volume 1
Issue 1
Published Date 2018-06-27
departments Medical Sciences
Author Tsutsumi, Tomohiro/ Karanjit, Sangita/ Nakayama, Atsushi/ Namba, Kosuke/
Content Type Journal Article
Journal Title Organic Letters
Volume 21
Issue 8
Published Date 2019-04-09
departments Pharmaceutical Sciences
Author Bando, Hiroshi/ Mizobuchi, Miki/ Shintani, Yasumi/ Saito, Shiro/
Content Type Journal Article
Journal Title Clinical Pediatric Endocrinology
Volume 5
Issue Suppl 7
Published Date 1996
departments Medical Sciences
Author Hiura, Akio/ Nakagawa, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title WebmedCentral PAIN
Volume 3
Issue 9
Published Date 2012-09-27
departments University Hospital Oral Sciences
Author Ishida, Shunsuke/ Takechi, Kenshi/ Bando, Hiroshi/ Imanishi, Masaki/ Zamami, Yoshito/ Chuma, Masayuki/ Yanagawa, Hiroaki/ Kirino, Yasushi/ Nakamura, Toshimi/ Teraoka, Kazuhiko/ Ishizawa, Keisuke/
Content Type Journal Article
Journal Title Pharmacoepidemiology and Drug Safety
Volume 27
Issue 12
Published Date 2018-09-17
departments University Hospital Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Primary Health Care : Open Access
Volume 8
Issue 3
Published Date 2018-09-30
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title International Journal of Research Studies in Medical and Health Sciences
Volume 3
Issue 12
Published Date 2018
departments Medical Sciences
Author Hiura, Akio/ Nakagawa, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title WebmedCentral TOXICOLOGY
Volume 3
Issue 9
Published Date 2012-09-18
departments University Hospital Oral Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title International Journal of Thyroid Disorders and Therapy
Volume 1
Issue 1
Published Date 2019-02-01
departments Medical Sciences
Author Sakamoto, Takaiku/ Sakuradani, Eiji/ Okuda, Tomoyo/ Kikukawa, Hiroshi/ Ando, Akinori/ Kishino, Shigenobu/ Izumi, Yoshihiro/ Bamba, Takeshi/ Shima, Jun/ Ogawa, Jun/
Content Type Journal Article
Journal Title Bioresource Technology
Volume 245
Issue B
Published Date 2017-06-19
departments Bioscience and Bioindustry
Author Wang, Zhenzhen/ Liu, Renwei/ Deguchi, Yoshihiro/ Tanaka, Seiya/ Tainaka, Kazuki/ Tanno, Kenji/ Watanabe, Hiroaki/ Yan, Junjie/ Liu, Jiping/
Content Type Journal Article
Journal Title Energy & Fuels
Volume 33
Issue 8
Published Date 2019-07-09
departments Science and Technology
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title World Journal of Neurosurgery, Neurobiology and Stroke
Volume 1
Issue 1
Published Date 2019-05-07
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Novel Physiotherapies
Volume 8
Issue 3
Published Date 2018-03-28
departments Medical Sciences
Author Imai, Shoji/ Yamamoto, Yuhei/ Kamimura, Takeshi/
Content Type Journal Article
Journal Title BUNSEKI KAGAKU
Volume 65
Issue 4
Published Date 2016-05-10
departments Science and Technology
Author Imai, Shoji/ Kamimura, Takeshi/ Kodama, Kenji/ Yamamoto, Yuhei/
Content Type Journal Article
Journal Title Advances in X-Ray Chemical Analysis, Japan
Volume 49
Published Date 2018-03-31
departments Science and Technology