Author Takashi, Yuichi/ Kosako, Hidetaka/ Sawatsubashi, Shun/ Kinoshita, Yuka/ Ito, Nobuaki/ Tsoumpra, Maria K./ Nangaku, Masaomi/ Abe, Masahiro/ Matsuhisa, Munehide/ Kato, Shigeaki/ Matsumoto, Toshio/ Fukumoto, Seiji/
Content Type Journal Article
Journal Title Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
Volume 116
Issue 23
Published Date 2019-05-16
departments Institute of Advanced Medical Sciences Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/ Ebe, Koji/ Bando, Masahiro/
Content Type Journal Article
Journal Title Molecular Biology : Open Access
Volume 7
Issue 1
Published Date 2018-01-24
departments Medical Sciences
Author Takeuchi, Shinji/ Fukuda, Koji/ Yamada, Tadaaki/ Arai, Sachiko/ Takagi, Satoshi/ Ishii, Genichiro/ Ochiai, Atsushi/ Iwakiri, Shotaro/ Itoi, Kazumi/ Uehara, Hisanori/ Nishihara, Hiroshi/ Fujita, Naoya/ Yano, Seiji/
Content Type Journal Article
Journal Title Cancer Science
Volume 108
Issue 4
Published Date 2017-02-09
departments University Hospital
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Molecular Biology and Methods
Volume 1
Issue 1
Published Date 2018-06-27
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Research and Case Reports on Clinical and Experimental Cardiology
Volume 1
Issue 1
Published Date 2020-06-26
departments Medical Sciences
Author Hiura, Akio/ Nakagawa, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title WebmedCentral NEUROSCIENCES
Volume 3
Issue 12
Published Date 2012-12-06
departments Oral Sciences University Hospital
Author Sakamoto, Takaiku/ Sakuradani, Eiji/ Okuda, Tomoyo/ Kikukawa, Hiroshi/ Ando, Akinori/ Kishino, Shigenobu/ Izumi, Yoshihiro/ Bamba, Takeshi/ Shima, Jun/ Ogawa, Jun/
Content Type Journal Article
Journal Title Bioresource Technology
Volume 245
Issue B
Published Date 2017-06-19
departments Bioscience and Bioindustry
Author Hiura, Akio/ Nakagawa, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title WebmedCentral PAIN
Volume 3
Issue 9
Published Date 2012-09-27
departments University Hospital Oral Sciences
Author Bando, Hiroshi/ Murakami, Mitsuru/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Novel Physiotherapies
Volume 9
Issue 1
Published Date 2019-01-29
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Edelweiss Journal of Biomedical Research and Review
Volume 1
Issue 1
Published Date 2019-10-25
departments Medical Sciences
Author Sato, Ryota/ Okamoto, Ryuji/ Ishizuka, Takumi/ Nakayama, Atsushi/ Karanjit, Sangita/ Namba, Kosuke/
Content Type Journal Article
Journal Title Chemistry Letters
Volume 48
Issue 5
Published Date 2019-01-30
departments Pharmaceutical Sciences
Author Fukushima, Shu-ichiro/ Yonetsu, Makoto/ Yasui, Takeshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Biomedical Optics
Volume 24
Issue 3
Published Date 2018-09-06
departments Science and Technology
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title International Journal of Neurorehabilitation
Volume 5
Issue 3
Published Date 2018-05-23
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/ Mizobuchi, Miki/ Shintani, Yasumi/ Saito, Shiro/
Content Type Journal Article
Journal Title Clinical Pediatric Endocrinology
Volume 5
Issue Suppl 7
Published Date 1996
departments Medical Sciences
Author Bando, Hiroshi/ Yokoyama, Tomohiro/
Content Type Journal Article
Journal Title Psychology and Behavioral Science International Journal
Volume 9
Issue 4
Published Date 2018-08-10
departments Medical Sciences Technical Support Department
Author Matsumoto, Takeshi/ Itamochi, Shinya/ Hashimoto, Yoshihiro/
Content Type Journal Article
Journal Title Calcified Tissue International
Volume 98
Issue 5
Published Date 2016-01-08
departments Science and Technology
Author Bando, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Novel Physiotherapies
Volume 8
Issue 3
Published Date 2018-03-28
departments Medical Sciences
Author Ren, Fuji/ Xue, Siyuan/
Content Type Journal Article
Journal Title IEEE Access
Volume 8
Published Date 2020-04-30
departments Science and Technology
Author Taniguchi, Junichi/ Baba, Toshitaka/ Miyoshi, Manabu/ Aki, Hiroshi/
Content Type Journal Article
Journal Title 土木学会論文集B2(海岸工学)
Volume 72
Issue 2
Published Date 2016
departments Science and Technology
Author Matsuki, Hitoshi/ Endo, Shigeru/ Sueyoshi, Ryosuke/ Goto, Masaki/ Tamai, Nobutake/ Kaneshina, Shoji/
Content Type Journal Article
Journal Title Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Biomembranes
Volume 1859
Issue 7
Published Date 2017-03-31
departments Bioscience and Bioindustry Science and Technology