Author Ogura, Kunihiro/
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 62
Issue 5-6
Published Date 2006-12
Author Masuhara, Junji/ Mimura, Seiji/ Ishikawa, Koichi/ Machida, Yoshiya/ Hirai, Masaru/ Ishibashi, Naoko/ Iuchi, Takahiko/ Kasamatsu, Tetsuji/ Yasuta, Osamu/ Hondo, Hideki/
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 62
Issue 5-6
Published Date 2006-12-20
Author Hibino, Toshiyuki/
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 62
Issue 5-6
Published Date 2006-12-20
Author Shima, Kenji/ /
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 62
Issue 5-6
Published Date 2006-12
Author Kaneda, Yuji/ Yada, Seigo/ Yamaguchi, Takeshi/ Miyauchi, Takayuki/ Kuratate, Masashi/ Yogita, Shiro/
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 63
Issue 1-2
Published Date 2007-04-25
Author Ikawa, Koichi/ Bando, Yoshiaki/ Miyoshi, Yasuyuki/ Iwasaka, Naohito/ Murasawa, Masatoshi/
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 63
Issue 1-2
Published Date 2007-04-25
Author Kaneda, Yuji/ Yada, Seigo/ Yamaguchi, Takeshi/ Miyauchi, Takayuki/ Kuratate, Masashi/ Yogita, Shiro/
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 63
Issue 1-2
Published Date 2007-04-25
Author Kawano, Mika/
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 62
Issue 5-6
Published Date 2006-12
Author Kubo, Hitoshi/
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 62
Issue 5-6
Published Date 2006-12
Author Miller, Elżbieta/ Mrowicka, Małgorzata/ Malinowska, Katarzyna/ Żołyński, Krystian/ Kędziora, Józef/
Content Type Journal Article
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 57
Issue 1-2
Published Date 2010-02
Author Iizumi, Kamon/
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 62
Issue 5-6
Published Date 2006-12-20
Author Fukushima, Yasue/
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 63
Issue 1-2
Published Date 2007-04-25
Author Fujita, Yoshifumi/
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 62
Issue 3-4
Published Date 2006-08-25
Author Kobayashi, Natsumi/ Nishikawa, Takeshi/ 岡安, 多香子/ Yamada, Reiko/ Isogai, Emiko/ Isogai, Hiroshi/ Yamashita, Toshiharu/
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 62
Issue 1-2
Published Date 2006-04-25
Author Otsuka, Toshihiro/ Ando, Michio/ Nii, Akira/ Harino, Yukari/ Masamune, Katsuhiro/
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 62
Issue 1-2
Published Date 2006-04-25
Author 太田, 房雄/ 高橋, 智津子/
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 62
Issue 3-4
Published Date 2006-08-25
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 61
Issue 5-6
Published Date 2005-12-20
Author Syunto, Jouji/
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 61
Issue 5-6
Published Date 2005-12-20
Author 露原, 理恵/
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 61
Issue 5-6
Published Date 2005-12-20
Author Yano, Seiji/
Content Type Journal Article
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 62
Issue 1-2
Published Date 2006-04-25