Author Ikeda, Mayumi/ Ishima, Yu/ Chuang, Victor T. G./ Sakai, Maki/ Osafune, Hiroki/ Ando, Hidenori/ Shimizu, Taro/ Okuhira, Keiichiro/ Watanabe, Hiroshi/ Maruyama, Toru/ Otagiri, Masaki/ Akaike, Takaaki/ Ishida, Tatsuhiro/
Content Type Journal Article
Journal Title Molecules
Volume 24
Issue 9
Published Date 2019-04-30
departments Pharmaceutical Sciences
Author Ando, Hidenori/ Mochizuki, Takashi/ Lila, Amr S. Abu/ Akagi, Shunsuke/ Tajima, Kenji/ Fujita, Kenji/ Shimizu, Taro/ Ishima, Yu/ Matsushima, Tokuo/ Kusano, Takatomo/ Ishida, Tatsuhiro/
Content Type Journal Article
Journal Title Nanomaterials
Volume 11
Issue 7
Published Date 2021-06-28
departments Pharmaceutical Sciences
Author Kinoshita, Ryo/ Ishima, Yu/ Chuang, Victor T. G./ Watanabe, Hiroshi/ Shimizu, Taro/ Ando, Hidenori/ Okuhira, Keiichiro/ Otagiri, Masaki/ Ishida, Tatsuhiro/ Maruyama, Toru/
Content Type Journal Article
Journal Title Pharmaceutics
Volume 13
Issue 8
Published Date 2021-08-05
departments Pharmaceutical Sciences
Author Ando, Hidenori/ Murakami, Yuta/ Eshima, Kiyoshi/ Ishida, Tatsuhiro/
Content Type Journal Article
Journal Title Cancer Reports
Volume 5
Issue 3
Published Date 2021-06-26
departments Pharmaceutical Sciences
Author Kawaguchi, Yoshino/ Shimizu, Taro/ Ando, Hidenori/ Ishima, Yu/ Ishida, Tatsuhiro/
Content Type Journal Article
Journal Title Biological and Pharmaceutical Bulletin
Volume 45
Issue 7
Published Date 2022-07-01
departments Pharmaceutical Sciences
Author Tarashima, Noriko/ Ando, Hidenori/ Kojima, Takamitsu/ Kinjo, Nozomi/ Hashimoto, Yosuke/ Furukawa, Kazuhiro/ Ishida, Tatsuhiro/ Minakawa, Noriaki/
Content Type Journal Article
Journal Title Molecular Therapy - Nucleic Acids
Volume 5
Published Date 2016-01-05
departments Pharmaceutical Sciences