Author Takagi, Hitoshi/ Mori, Hiroshi/ Hino, Junichi/ Ochi, Shinji/ Nakaoka, Masanori/
Journal Title 徳島大学工学部研究報告
Volume 49
Published Date 2004-04-21
Author Hayasaki, Yoshio/ Miura, Hajime/ Yamamoto, Hirotsugu/ Taue, Shuji/
Journal Title 徳島大学工学部研究報告
Volume 49
Published Date 2004
Author Kawamura, Yasuhiko/ Tezuka, Yoshihiko/
Journal Title 徳島大学工学部研究報告
Volume 49
Published Date 2004