Author Katoh, Masahiro/ Moriga, Toshihiro/ Mori, Narisuke/ Mashima, Ryota/ Yamada, Mayu/
Journal Title 徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究部研究報告
Volume 53
Start Page 1
Published Date 2008-06
Author Ohnishi, Tokuo/ Yamanaka, Kenji/ Hojo, Masahide/
Journal Title 徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究部研究報告
Volume 53
Start Page 8
Published Date 2008
Author Yotsuyanagi, Hiroyuki/ Hashizume, Masaki/
Journal Title 徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究部研究報告
Volume 53
Start Page 16
Published Date 2008-05-30
Author Tsuge, Satoru/ Shishibori, Masami/ Kita, Kenji/
Journal Title 徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究部研究報告
Volume 53
Start Page 21
Published Date 2008
Author Murai, Kei-ichiro/ Tojo, Suguru/ Yamaguchi, Takafumi/ Moriga, Toshihiro/ Kidoguchi, Yoshiyuki/
Journal Title 徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究部研究報告
Volume 53
Start Page 28
Published Date 2008
Author Horikawa Toshihide/ Isoda Takashi/
Journal Title 徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究部研究報告
Volume 53
Start Page 33
Published Date 2008-05-30
Author Ueda, Takao/
Journal Title 徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究部研究報告
Volume 53
Start Page 40
Published Date 2008
Author Yabutani, Tomoki/ Iinuma, Akiko/ Yokota, Masayuki/ Kishimoto, Hideyuki/ Motonaka, Junko/ Hayashi, Yukako/
Journal Title 徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究部研究報告
Volume 53
Start Page 46
Published Date 2008
Author Uto, Yoshihiro/ Koyama, Daisuke/ Otomo, Naoki/ Abe, Chiaki/ Shirai, Tadashi/ Nakata, Eiji/ Hori, Hitoshi/
Journal Title 徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究部研究報告
Volume 53
Start Page 52
Published Date 2008-05-30