Author Inahata, Yoko/ Harada, Sumire/ Sakai, Motohiro/
Journal Title 徳島大学総合科学部人間科学研究
Volume 20
Start Page 1
Published Date 2012
Author Kato, Mirei/ Yamamoto, Mayumi/
Journal Title 徳島大学総合科学部人間科学研究
Volume 20
Start Page 13
Published Date 2012
Author Nakano, Syuta/ Kutara, Kie/ Yoshida, Mayuko/ Sato, Kenji/
Journal Title 徳島大学総合科学部人間科学研究
Volume 20
Start Page 31
Published Date 2012
Author Miyawaki, Katsumi/ Ueoka, Yoshinori/ Shiino, Hirohisa/
Journal Title 徳島大学総合科学部人間科学研究
Volume 20
Start Page 49
Published Date 2012
Author Shiota, Syoichi/ Sato, Kenji/
Journal Title 徳島大学総合科学部人間科学研究
Volume 20
Start Page 59
Published Date 2012