Author Nagase, Tsutomu/ Sato, Kenji/
Journal Title Journal of Human Sciences
Volume 25
Start Page 1
Published Date 2017
Author Mukaeyama, Wakako/ Sakai, Motohiro/
Journal Title Journal of Human Sciences
Volume 25
Start Page 7
Published Date 2017
Author Tajima, Daiki/ Matsuda, Tomohiro/ Yoshida, Reona/ Furukawa, Hanae/ Yamamoto, Tetsuya/ Furukawa, Hirokazu/ Sato, Kenji/ Shimada, Hironori/ Sakai, Motohiro/
Journal Title Journal of Human Sciences
Volume 25
Start Page 17
Published Date 2017
Author Soga, Aimi/ Sakai, Motohiro/ Togasaki, Yasuko/
Journal Title Journal of Human Sciences
Volume 25
Start Page 23
Published Date 2017
Author Takaba, Chihiro/ Fukumori, Takaki/
Journal Title Journal of Human Sciences
Volume 25
Start Page 36
Published Date 2017