Author Sugino, Hiromu/ Sugino, Kishiko/ Hashimoto, Osamu/ Shoji, Hiroki/ Nakamura, Takanori/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 44
Issue 1-2
Start Page 1
Published Date 1997-08
Author Shimizu, Eiji/ Sone, Saburo/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 44
Issue 1-2
Start Page 15
Published Date 1997-08
Author Watanabe, Tsutomu/ Takaue, Yoichi/ Kawano, Yoshifumi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 44
Issue 1-2
Start Page 25
Published Date 1997-08
Author Maekawa, Yoichi/ Himeno, Kunisuke/ Katunuma, Nobuhiko/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 44
Issue 1-2
Start Page 33
Published Date 1997-08
Author Kaneda, Yasuhiro/ Ikuta, Takumi/ Nakayama, Hiroshi/ Kagawa, Kouichi/ Furuta, Noriko/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 44
Issue 1-2
Start Page 41
Published Date 1997-08
Author Masamune, Katsuhiro/ Kunitomo, Kazufumi/ Sasaki, Kenji/ Yagi, Keiko/ Komi, Nobuhiko/ Tashiro, Seiki/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 44
Issue 1-2
Start Page 47
Published Date 1997-08
Author Ogushi, Fumitaka/ Tani, Kenji/ Maniwa, Koji/ Ichikawa, Waka/ Tada, Hiroya/ Kawano, Tetsuya/ Sone, Saburo/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 44
Issue 1-2
Start Page 53
Published Date 1997-08
Author Tani, Kenji/ Ogushi, Fumitaka/ Takahashi, Hiroko/ Kawano, Tetsuya/ Endo, Takeshi/ Sone, Saburo/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 44
Issue 1-2
Start Page 59
Published Date 1997-08
Author Takata, Kazumi/ Chiba, Noriko/ Tawara, Mariko/ Yamanaka, Hisami/ Shuto, Emi/ Miyamoto, Ken-ichi/ Yokota, Ichiro/ Matsuda, Junko/ Kuroda, Yasuhiro/ Takeda, Eiji/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 44
Issue 1-2
Start Page 67
Published Date 1997-08
Author Hamaoka, Hiroyasu/ Minakuchi, Kazuo/ Miyoshi, Hirokazu/ Arase, Seiji/ Chen, Chun-He/ Nakaya, Yutaka/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 44
Issue 1-2
Start Page 73
Published Date 1997-08
Author Yoshizumi, Masanori/ Houchi, Hitoshi/ Ishimura, Yasuko/ Hirose, Masao/ Kitagawa, Tetsuya/ Tsuchiya, Koichiro/ Minakuchi, Kazuo/ Tamaki, Toshiaki/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 44
Issue 1-2
Start Page 79
Published Date 1997-08
Author Miki, Hitoshi/ Inoue, Hiroyuki/ Kitaichi, Masayo/ Masuda, Eitaro/ Komaki, Kansei/ Monden, Yasumasa/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 44
Issue 1-2
Start Page 83
Published Date 1997-08
Author Ohmoto, Yasukazu/ Ogushi, Fumitaka/ Muraguchi, Masahiro/ Yamakawa, Mayumi/ Sone, Saburo/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 44
Issue 1-2
Start Page 89
Published Date 1997-08
Author Watanabe, Toshiyuki/ Ito, Michinori/ Naito, Etsuo/ Yokota, Ichiro/ Matsuda, Junko/ Kuroda, Yasuhiro/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 44
Issue 1-2
Start Page 95
Published Date 1997-08
Author Kato, Takeshi/ Furumoto, Hiroyuki/ Kamada, Masaharu/ Nishimura, Masato/ Katsura, Masumi/ Irahara, Minoru/ Aono, Toshihiro/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 44
Issue 1-2
Start Page 99
Published Date 1997-08
Author Shikiji, Takanori/ Urano, Yoshio/ Takiwaki, Hirotsugu/ Arase, Seiji/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 44
Issue 1-2
Start Page 103
Published Date 1997-08