Author Moriguchi, Satoru/ Hamada, Masafumi/ Yamauchi, Keiko/ Sakai, Kentaro/ Yamamoto, Shigeru/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 45
Issue 1-4
Start Page 1
Published Date 1998-08
Author Oki, Takashi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 45
Issue 1-4
Start Page 9
Published Date 1998-08
Author Ueda, Natsuo/ Goparaju, Sravan Kumar/ Katayama, Kazuhisa/ Kurahashi, Yuko/ Suzuki, Hiroshi/ Yamamoto, Shozo/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 45
Issue 1-4
Start Page 27
Published Date 1998-08
Author Koyama, A. Hajime/ Irie, Hiroshi/ Fukumori, Tomoharu/ Hata, So/ Iida, Shinya/ Akari, Hirofumi/ Adachi, Akio/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 45
Issue 1-4
Start Page 37
Published Date 1998-08
Author Ikehara, Toshitaka/ Yamaguchi, Hisao/ Miyamoto, Hiroshi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 45
Issue 1-4
Start Page 47
Published Date 1998-08
Author Nagahiro, Shinji/ Uno, Masaaki/ Sato, Koichi/ Goto, Satoshi/ Morioka, Motohiro/ Ushio, Yukitaka/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 45
Issue 1-4
Start Page 57
Published Date 1998-08
Author Kamamura, Yoshitaka/ Takahashi, Keiji/ Komaki, Kansei/ Monden, Yasumasa/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 45
Issue 1-4
Start Page 71
Published Date 1998-08
Author Yoshinaga, Sumiko/ Nakahori, Yutaka/ Yasuoka, Susumu/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 45
Issue 1-4
Start Page 77
Published Date 1998-08
Author Okahisa, Toshiya/ Sogabe, Masahiro/ Hayashi, Shigehito/ Shibata, Hiroshi/ Ito, Susumu/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 45
Issue 1-4
Start Page 87
Published Date 1998-08
Author Shrestha, Mitra Lal/ Miyake, Hidenori/ Kikutsuji, Toru/ Tashiro, Seiki/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 45
Issue 1-4
Start Page 95
Published Date 1998-08
Author Ogino, Tomoe/ Zhu, Min/ Murakami, Takashi/ Kuwajima, Masamichi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 45
Issue 1-4
Start Page 103
Published Date 1998-08
Author Taketani, Yutaka/ Chikamori, Mika/ Tanaka, Keiko/ Yamamoto, Hironori/ Morita, Kyoko/ Miyamoto, Ken-ichi/ Takeda, Eiji/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 45
Issue 1-4
Start Page 111
Published Date 1998-08
Author Inoi, Junya/ Shimizu, Ichiro/ Tsuji, Yasuhiro/ Muguruma, Naoki/ Shibata, Hiroshi/ Ito, Susumu/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 45
Issue 1-4
Start Page 115
Published Date 1998-08
Author Hisashige, Akinori/ Mikasa, Hiroaki/ Katayama, Takafumi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 45
Issue 1-4
Start Page 123
Published Date 1998-08
Author Tani, Kenji/ Kashio, Makoto/ Sano, Nobuya/ Nakamura, Yoichi/ Ogushi, Fumitaka/ Sone, Saburo/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 45
Issue 1-4
Start Page 131
Published Date 1998-08