Author Houchi, Hitoshi/ Azuma, Mami/ Yoshizumi, Masanori/ Tamaki, Toshiaki/ Minakuchi, Kazuo/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 46
Issue 1-2
Start Page 1
Published Date 1999
Author Sei, Hiroyoshi/ Morita, Yusuke/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 46
Issue 1-2
Start Page 11
Published Date 1999
Author Kamada, masaharu/ Maegawa, Masahiko/ Yan, Yuan-chang/ Koide, Samuel S./ Aono, Toshihiro/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 46
Issue 1-2
Start Page 19
Published Date 1999
Author Dirican, Melahat/ Tas, Sibel/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 46
Issue 1-2
Start Page 29
Published Date 1999
Author Tsuji, Masahito/ Kanda, Kazuya/ Murakami, Yoshihide/ Kurokawa, Yasushi/ Kanayama, Hiro-omi/ Sano, Toshiaki/ Kagawa, Susumu/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 46
Issue 1-2
Start Page 35
Published Date 1999
Author Iida, Shinya/ Fukumori, Tomoharu/ Oshima, Yoko/ Koyama, A.Hajime/ Adachi, Akio/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 46
Issue 1-2
Start Page 43
Published Date 1999
Author Okamura, Seisuke/ Tsutsui, Akemi/ Muguruma, Naoki/ Ichikawa, Soichi/ Sogabe, Masahiro/ Okita, Yoshio/ Fukuda, Tamotsu/ Hayashi, Shigehito/ Okahisa, Toshiya/ Shibata, Hiroshi/ Ito, Susumu/ Sano, Toshiaki/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 46
Issue 1-2
Start Page 49
Published Date 1999
Author Yamamoto, Akihiro/ Sumiyoshi, Yoshiteru/ Miyake, Noriaki/ Yokozeki, Hideaki/ Kanayama, Hiro-omi/ Kagawa, Susumu/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 46
Issue 1-2
Start Page 55
Published Date 1999
Author Kitagawa, Tetsuya/ Hori, Takaki/ Masuda, Yutaka/ Kawahito, Tomohisa/ Chikugo, Fumio/ Kitaichi, Takashi/ Fukuta, Yasushi/ Nakagawa, Reiko/ Mori, Kazuhiro/ Matsuoka, Suguru/ Katoh, Itsuo/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 46
Issue 1-2
Start Page 59
Published Date 1999
Author Fujii, Masanobu/ Fukui, Tadataka/ Miyoshi, Tamotsu/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 46
Issue 1-2
Start Page 67
Published Date 1999
Author Kaneda, Yasuhiro/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 46
Issue 1-2
Start Page 75
Published Date 1999
Author Michishige, Fumiko/ Yoshinaga, Sumiko/ Harada, Eriko/ Hirota, Katsuhiko/ Miyake, Yoichiro/ Matsuo, Takashi/ Yasuoka, Susumu/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 46
Issue 1-2
Start Page 79
Published Date 1999
Author Kitade, Shuko/ Enai, Toshihiro/ Sei, Hiroyoshi/ Morita, Yusuke/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 46
Issue 1-2
Start Page 87
Published Date 1999
Author Zhu, Chun-Sheng/ Ohsaki, Katsuichiro/ Ii, Kunio/ Ye, Qing/ Tran, Yen Hai/ Ohba, Yasuo/ Moriyama, Keiji/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 46
Issue 1-2
Start Page 97
Published Date 1999
Author Ozden, llgin/ Acarli, Koray/ Rozanes, lzzet/ Yllmazbayhan, Dilek/ Cevikbas, Ugur/ Arlogul, Orhan/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 46
Issue 1-2
Start Page 105
Published Date 1999
Author Tomotake, Masahito/ Okura, Masao/ Okabe, Hiromichi/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 46
Issue 1-2
Start Page 109
Published Date 1999
Author Kubo, Shin-ichi/ Ogata, Mamoru/ Kitamura, Osamu/ Nakasono, Ichiro/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 46
Issue 1-2
Start Page 115
Published Date 1999