Author Hirose, Masao/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 46
Issue 3-4
Start Page 130
Published Date 1999
Author Kohno, Nobuoki/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 46
Issue 3-4
Start Page 151
Published Date 1999
Author Dirican, Melahat/ Sarandol, Emre/ Ulukaya, Engin/ Tokullugil, Hatice Asuman/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 46
Issue 3-4
Start Page 169
Published Date 1999
Author Shima, Kenji/ Zhu, Min/ Mizuno, Akira/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 46
Issue 3-4
Start Page 121
Published Date 1999
Author Matsumoto, Mitsuru/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 46
Issue 3-4
Start Page 141
Published Date 1999
Author Hayashi, Shigehito/ Muguruma, Naoki/ Bando, Terumi/ Taoka, Satoko/ Ito, Susumu/ Ii, Kunio/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 46
Issue 3-4
Start Page 178
Published Date 1999
Author Asahi, Yoshihiko/ Hayashi, Hideki/ Lihong, Wang/ Ebina, Yousuke/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 46
Issue 3-4
Start Page 192
Published Date 1999
Author Watanabe, Toshiyuki/ Kuroda, Yasuhiro/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 46
Issue 3-4
Start Page 173
Published Date 1999
Author Chen, Shuli/ Ito, Michinori/ Saijo, Takahiko/ Naito, Etsuo/ Kuroda, Yasuhiro/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 46
Issue 3-4
Start Page 186
Published Date 1999
Author Terao, Junji/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 46
Issue 3-4
Start Page 159
Published Date 1999
Author Hashimoto, Ichiro/ Nakanishi, Hideki/ Shono, Yoshitaka/ Tanaka, Shinji/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 46
Issue 3-4
Start Page 200
Published Date 1999
Author Miki, Hitoshi/ Masuda, Eitaro/ Ohata, Seiji/ Komaki, Kansei/ Hirokawa, Mitsuyoshi/ Uehara, Hisanori/ Asano, Hirotoshi/ Monden, Yasumasa/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 46
Issue 3-4
Start Page 213
Published Date 1999
Author Harada, Masamitsu/ Yogita, Shiro/ Tashiro, Seiki/ Narioka, Junji/ Horiuchi, Masafumi/ Ohnishi, Takamasa/ Miyake, Hidenori/ Ishikawa, Masashi/ Fukuda, Yoh/ Wada, Daisuke/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 46
Issue 3-4
Start Page 205
Published Date 1999