Author Yamano, Shuji/ Nakagawa, Koji/ Nakasaka, Hisayo/ Aono, Toshihiro/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 47
Issue 1-2
Start Page 1
Published Date 2000
Author Iwano, Junko/ Nakamura, Yoichi/ Izumida, Takashi/ Yokota, Masayuki/ Takiguchi, Yoshiharu/ Minakuchi, Kazuo/ Sone, Saburo/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 47
Issue 1-2
Start Page 9
Published Date 2000
Author Kaneda, Yasuhiro/ Fujii, Akira/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 47
Issue 1-2
Start Page 14
Published Date 2000
Author Hagi, Akifumi/ Hayashi, Hideki/ Kishi, Kazuhiro/ Lihong, Wang/ Ebina, Yousuke/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 47
Issue 1-2
Start Page 19
Published Date 2000
Author Nagamachi, Akihiro/ Ikata, Takaaki/ Katoh, Shinsuke/ Morita, Tetsuki/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 47
Issue 1-2
Start Page 29
Published Date 2000
Author Begum, Shahnaz/ Sano, Toshiaki/ Endo, Hideko/ Kawamata, Hitoshi/ Urakami, Yoshihito/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 47
Issue 1-2
Start Page 36
Published Date 2000
Author Noda, Satoshi/ Kishi, Kazuhiro/ Yuasa, Tomoyuki/ Hayashi, Hideki/ Ohnishi, Tetsuo/ Miyata, Ikuko/ Nishitani, Hiromu/ Ebina, Yousuke/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 47
Issue 1-2
Start Page 47
Published Date 2000
Author Tran, Yen Hai/ Ohsaki, Katsuichiro/ Ii, Kunio/ Ye, Qing/ Yokozeki, Masahiko/ Moriyama, Keiji/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 47
Issue 1-2
Start Page 56
Published Date 2000
Author Ikeda, Yuichi/ Ikata, Takaaki/ Mishiro, Takuya/ Nakano, Shunji/ Ikebe, Mitsugu/ Yasuoka, Susumu/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 47
Issue 1-2
Start Page 61
Published Date 2000
Author Gotohda, Takako/ Kubo, Shin-ichi/ Kitamura, Osamu/ Tokunaga, Itsuo/ Eguchi, Akiko/ Orihara, Yoshiyuki/ Tsuda, Ryouichi/ Ikematsu, Kazuya/ Nakasono, Ichiro/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 47
Issue 1-2
Start Page 76
Published Date 2000