Author Azuma, Hiroyuki/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 47
Issue 3-4
Start Page 81
Published Date 2000
Author Yogita, Shiro/ Tashiro, Seiki/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 47
Issue 3-4
Start Page 91
Published Date 2000
Author Inoue, Shunsuke B./ Siomi, Mikiko C./ Siomi, Haruhiko/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 47
Issue 3-4
Start Page 101
Published Date 2000
Author Yoshimoto, Katsuhiko/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 47
Issue 3-4
Start Page 108
Published Date 2000
Author Miyamoto, Ken-ichi/ Ito, Mikiko/ Segawa, Hiroko/ Kuwahata, Masashi/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 47
Issue 3-4
Start Page 118
Published Date 2000
Author Ishimoto, Yasuhito/ Imakura, Akira/ Nakayama, Hiroshi/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 47
Issue 3-4
Start Page 123
Published Date 2000
Author Chen, Tzu-Hsiu/ Takeshita, Keiko/ Sakai, Kentaro/ Komatsu, Tatsushi/ Kishino, Yasuo/ Yamamoto, Shigeru/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 47
Issue 3-4
Start Page 128
Published Date 2000
Author Sakamoto, Sadaichi/ Muto, Takeshi/ Yokota, Masashi/ Ishimura, Noriko/ Niwa, Yasuharu/ Harada, Nagakatsu/ Okada, Kazuko/ Nakaya, Yutaka/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 47
Issue 3-4
Start Page 138
Published Date 2000
Author Shimizu, Ichiro/ Mitani, Hiroaki/ Shono, Masayuki/ Omoya, Toshihiro/ Musashi, Yoko/ Sannomiya, Katsutaka/ Suzuki, Masaharu/ Horie, Takahiro/ Honda, Hirohito/ Ito, Susumu/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 47
Issue 3-4
Start Page 145
Published Date 2000
Author Sakaki, Mika/ Hirokawa, Mitsuyoshi/ Horiguchi, Hidehisa/ Wakatsuki, Shingo/ Sano, Toshiaki/ Izumi, Yoshihiko/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 47
Issue 3-4
Start Page 148
Published Date 2000
Author Nakamura, Michihiro/ Shiokawa, Satoshi/ Miyazaki, Yoshitaka/ Kita, Hiroto/ Setoguchi, Keigo/ Kawahata, Kimito/ Misaki, Yoshikata/ Yamamoto, Kazuhiko/ Nishimura, Junji/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 47
Issue 3-4
Start Page 152
Published Date 2000
Author Yogita, Shiro/ Tashiro, Seiki/ Harada, Masamitsu/ Kitagawa, Tetsuya/ Kato, Itsuo/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 47
Issue 3-4
Start Page 155
Published Date 2000
Author Sako, Takanori/ Burioka, Naoto/ Suyama, Hisashi/ Kinugasa, Youichi/ Watanabe, Masanari/ Hirai, Kazumitsu/ Shimizu, Eiji/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 47
Issue 3-4
Start Page 161
Published Date 2000
Author Miki, Keisuke/ Shinohara, Tsutomu/ Ogushi, Fumitaka/ Sone, Saburo/ Yamada, Hirotsugu/ Oishi, Yoshifumi/ Wakatsuki, Tetsuzo/ Ito, Susumu/ Yogita, Shiro/ Tashiro, Seiki/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 47
Issue 3-4
Start Page 164
Published Date 2000