Author Kitagawa, Tetsuya/ Masuda, Yutaka/ Tominaga, Takashi/ Kano, Masashi/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 48
Issue 3-4
Start Page 123
Published Date 2001
Author Tani, Kenji/ Ogushi, Fumitaka/ Shimizu, Teruki/ Sone, Saburo/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 48
Issue 3-4
Start Page 133
Published Date 2001
Author Kaji, Ryuji/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 48
Issue 3-4
Start Page 142
Published Date 2001
Author Takata, Shinjiro/ Yasui, Natsuo/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 48
Issue 3-4
Start Page 147
Published Date 2001
Author Miyauchi, Takayuki/ Ishikawa, Masashi/ Tashiro, Seiki/ Hisaeda, Hajime/ Himeno, Kunisuke/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 48
Issue 3-4
Start Page 157
Published Date 2001
Author Kawahara, Tsukasa/ Kuwano, Yuki/ Teshima-Kondo, Shigetada/ Sugiyama, Toshiro/ Kawai, Tomoko/ Nikawa, Takeshi/ Kishi, Kyoichi/ Rokutan, Kazuhito/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 48
Issue 3-4
Start Page 166
Published Date 2001
Author Hashimoto, Toshiaki/ Sasaki, Masayuki/ Sugai, Kenji/ Hanaoka, Shigeru/ Fukumizu, Michio/ Kato, Takeji/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 48
Issue 3-4
Start Page 175
Published Date 2001
Author Ogushi, Fumitaka/ Tani, Kenji/ Endo, Takeshi/ Tada, Hiroya/ Kawano, Tetsuya/ Asano, Toru/ Huang, Luping/ Ohmoto, Yasukazu/ Muraguchi, Masahiro/ Moriguchi, Hiroki/ Sone, Saburo/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 48
Issue 3-4
Start Page 181
Published Date 2001
Author Kawahara, Tsukasa/ Kuwano, Yuki/ Kondo, Shigetada/ Kawai, Tomoko/ Nikawa, Takeshi/ Kishi, Kyoichi/ Rokutan, Kazuhito/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 48
Issue 3-4
Start Page 190
Published Date 2001
Author Moriguchi, Hiroki/ Matsumoto, Michiaki/ Nishimoto, Yasuo/ Kuwada, Keizo/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 48
Issue 3-4
Start Page 198
Published Date 2001
Author Fujimoto, Miyuki/ Shimizu, Ichiro/ Horie, Takahiro/ Inoue, Hiroshi/ Okazaki, Michiyo/ Niki, Miyako/ Shiraishi, Tatsuhiko/ Fujiwara, Soichiro/ Murata, Masahiko/ Yamamoto, Koji/ Iuchi, Arata/ Hino, Akiko/ Ito, Susumu/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 48
Issue 3-4
Start Page 210
Published Date 2001
Author Miyauchi, Takayuki/ Ishikawa, Masashi/ Miki, Hisatsugu/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 48
Issue 3-4
Start Page 216
Published Date 2001