Author Yasutomo, Koji/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 49
Issue 1-2
Start Page 1
Published Date 2002
Author Nishioka, Yasuhiko/ Hua, Wen/ Nishimura, Naoki/ Sone, Saburo/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 49
Issue 1-2
Start Page 7
Published Date 2002
Author Takata, Shinjiro/ Yasui, Natsuo/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 49
Issue 1-2
Start Page 18
Published Date 2002
Author Intiyot, Yaowarate/ Kinouchi, Takemi/ Kataoka, Keiko/ Arimochi, Hideki/ Kuwahara, Tomomi/ Vinitketkumnuen, Usanee/ Ohnishi, Yoshinari/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 49
Issue 1-2
Start Page 25
Published Date 2002
Author Sun, Xue-Zhi/ Takahashi, Sentaro/ Cui, Chun/ Inoue, Minoru/ Fukui, Yoshihiro/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 49
Issue 1-2
Start Page 35
Published Date 2002
Author Henmi, Tatsuhiko/ Sairyo, Koichi/ Nakano, Shunji/ Kanematsu, Yoshiji/ Kajikawa, Tomomasa/ Katoh, Shinsuke/ Goel, Vijay K/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 49
Issue 1-2
Start Page 40
Published Date 2002
Author Ewis, Ashraf A/ Lee, Juwon/ Shinka, Toshikatsu/ Nakahori, Yutaka/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 49
Issue 1-2
Start Page 44
Published Date 2002
Author Tomotake, Masahito/ Okura, Masao/ Taniguchi, Takahide/ Ishimoto, Yasuhito/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 49
Issue 1-2
Start Page 51
Published Date 2002
Author Ewis, Ashraf A/ Lee, Juwon/ Naroda, Takushi/ Sasahara, Kenji/ Sano, Toshiaki/ Kagawa, Susumu/ Iwamoto, Teruaki/ Nakahori, Yutaka/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 49
Issue 1-2
Start Page 56
Published Date 2002
Author Hashimoto, Ichiro/ Nakanishi, Hideki/ Shono, Yoshitaka/ Toda, Maki/ Tsuda, Hidetaka/ Arase, Seiji/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 49
Issue 1-2
Start Page 61
Published Date 2002
Author Momen, Mohammed Abdul/ Monden, Yasumasa/ Houchi, Hitoshi/ Umemoto, Atsushi/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 49
Issue 1-2
Start Page 67
Published Date 2002
Author Ogawa, Hirohisa/ Nishimura, Naoki/ Nishioka, Yasuhiko/ Azuma, Masahiko/ Yanagawa, Hiroaki/ Sone, Saburo/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 49
Issue 1-2
Start Page 74
Published Date 2002
Author Kubo, Shin-ichi/ Fujita, Yoshihiko/ Yoshida, Yasushi/ Kangawa, Katsuya/ Tokunaga, Itsuo/ Gotohda, Takako/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 49
Issue 1-2
Start Page 83
Published Date 2002