Author Tomotake, Masahito/ Ohmori, Tetsuro/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 49
Issue 3-4
Start Page 87
Published Date 2002
Author Sun, Xue-Zhi/ Takahashi, Sentaro/ Cui, Chun/ Zhang, Rui/ Sakata-Haga, Hiromi/ Sawada, Kazuhiko/ Fukui, Yoshihiro/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 49
Issue 3-4
Start Page 97
Published Date 2002
Author Kubo, Yoshiaki/ Murao, Kazutoshi/ Matsumoto, Kazuya/ Arase, Seiji/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 49
Issue 3-4
Start Page 111
Published Date 2002
Author Hisaeda, Hajime/ Yasutomo, Koji/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 49
Issue 3-4
Start Page 118
Published Date 2002
Author Furumoto, Hiroyuki/ Irahara, Minoru/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 49
Issue 3-4
Start Page 124
Published Date 2002
Author Hori, Ayuko/ Harada, Masafumi/ Nishitani, Hiromu/ Uno, Masaaki/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 49
Issue 3-4
Start Page 134
Published Date 2002
Author Takata, Shinjiro/ Yonezu, Hiroshi/ Yasui, Natsuo/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 49
Issue 3-4
Start Page 142
Published Date 2002
Author Suda, Takeo/ Akamatsu, Akira/ Nakaya, Yutaka/ Masuda, Yasunobu/ Desaki, Junzo/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 49
Issue 3-4
Start Page 147
Published Date 2002
Author Kawahito, Shinji/ Maeda, Tomohiro/ Motomura, Tadashi/ Takano, Tamaki/ Nonaka, Kenji/ Linneweber, Joerg/ Ichikawa, Seiji/ Ishitoya, Hiroshi/ Hanazaki, Kazuhiro/ Glueck, Julie/ Sato, Koshiro/ Nose, Yukihiko/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 49
Issue 3-4
Start Page 156
Published Date 2002
Author Kamamura, Masako/ Honda, Hirohito/ Inoue, Hiroshi/ Shinomiya, Hirohiko/ Kubo, Kenichiro/ Tsutsui, Akemi/ Muguruma, Naoki/ Shibata, Hiroshi/ Shimizu, Ichiro/ Ito, Susumu/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 49
Issue 3-4
Start Page 163
Published Date 2002
Author Lu, Guangming/ Shimizu, Ichiro/ Cui, Xuezhi/ Itonaga, Mina/ Tamaki, Katsuyoshi/ Fukuno, Hiroshi/ Inoue, Hiroshi/ Honda, Hirohito/ Ito, Susumu/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 49
Issue 3-4
Start Page 172
Published Date 2002
Author Manabe, Yasushi/ Yoshioka, Kazuo/ Yanada, Junji/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 49
Issue 3-4
Start Page 182
Published Date 2002
Author Miyauchi, Takayuki/ Ishikawa, Masashi/ Nisioka, Masanori/ Kashiwagi, Yutaka/ Miki, Hisatsugu/ Sato, Yasunori/ Endo, Noriko/ Uemura, Takashige/ Inoue, Shuji/ Hiroi, Makoto/ Kikutsuji, Toru/ Ohgami, Naoko/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 49
Issue 3-4
Start Page 186
Published Date 2002
Author Satake, Nobuo/ Uehara, Hisanori/ Sano, Nobuya/ Kubo, Takayuki/ Sasa, Mitsunori/ Izumi, Keisuke/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 49
Issue 3-4
Start Page 193
Published Date 2002