Author Yonezu, Hiroshi/ Takata, Shinjiro/ Shibata, Akira/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 51
Issue 1-2
Start Page 96
Published Date 2004-02
Author Takeuchi, Mayumi/ Harada, Masafumi/ Matsuzaki, Kenji/ Nishitani, Hiromu/ Mori, Kenji/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 51
Issue 1-2
Start Page 59
Published Date 2004-02
Author Otsuka, Hideki/ Graham, Michael/ Kubo, Akiko/ Nishitani, Hiromu/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 51
Issue 1-2
Start Page 14
Published Date 2004-02
Author Matsuyama, Kazuo/ Fukuda, Yoh/ Miyake, Hidenori/ Yogita, Shiro/ Tashiro, Seiki/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 51
Issue 1-2
Start Page 84
Published Date 2004-02
Author Sasaki, Katsuya/ Miyake, Hidenori/ Kinoshita, Takafumi/ Ikeyama, Shizuo/ Tashiro, Seiki/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 51
Issue 1-2
Start Page 76
Published Date 2004-02
Author Kurahashi, Miho/ Miyake, Hidenori/ Takagi, Toshihide/ Tashiro, Seiki/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 51
Issue 1-2
Start Page 70
Published Date 2004-02
Author Sakai, Manabu/ Miyake, Hidenori/ Tashiro, Seiki/ Okumura, Yuushi/ Kido, Hiroshi/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 51
Issue 1-2
Start Page 63
Published Date 2004-02
Author Shinahara, Kumi/ Saijo, Takahiko/ Mori, Kenji/ Kuroda, Yasuhiro/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 51
Issue 1-2
Start Page 52
Published Date 2004-02
Author Tada, Toshiko/ Hashimoto, Fumiko/ Matsushita, Yasuko/ Terashima, Yoshiyasu/ Tanioka, Tetsuya/ Nagamine, Isao/ Fujioka, Hiroko/ Akiyama, Nahoko/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 51
Issue 1-2
Start Page 125
Published Date 2004-02
Author Kai, Yoshihiro/ Tanioka, Tetsuya/ Inoue, Yoshio/ Matsuda, Takuya/ Sugawara, Kenichi/ Takasaka, Youichiro/ Nagamine, Isao/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 51
Issue 1-2
Start Page 117
Published Date 2004-02
Author Tanioka, Tetsuya/ Kai, Yoshihiro/ Matsuda, Takuya/ Inoue, Yoshio/ Sugawara, Kenichi/ Takasaka, Yoichiro/ Tsubahara, Akio/ Matsushita, Yasuko/ Nagamine, Isao/ Tada, Toshiko/ Hashimoto, Fumiko/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 51
Issue 1-2
Start Page 108
Published Date 2004-02
Author Sun, Xue-Zhi/ Takahashi, Sentaro/ Kubota, Yoshihisa/ Zhang, Rui/ Cui, Chun/ Nojima, Kumie/ Fukui, Yoshihiro/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 51
Issue 1-2
Start Page 103
Published Date 2004-02
Author Hagiwara, Mari/ Kataoka, Keiko/ Arimochi, Hideki/ Kuwahara, Tomomi/ Ohnishi, Yoshinari/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 51
Issue 1-2
Start Page 43
Published Date 2004-02
Author Kagami, Shoji/ Kondo, Shuji/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 51
Issue 1-2
Start Page 1
Published Date 2004-02
Author Kinoshita, Hiroshi/ Ijiri, Iwao/ Ameno, Setsuko/ Hishida, Shigeru/ Ameno, Kiyoshi/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 51
Issue 1-2
Start Page 38
Published Date 2004-02
Author Yin, Ruixing/ Yang, Dezhai/ Li, Jiaquan/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 51
Issue 1-2
Start Page 29
Published Date 2004-02
Author Kajimoto, Kazuaki/ Yamazaki, Naoshi/ Kataoka, Masatoshi/ Terada, Hiroshi/ Shinohara, Yasuo/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 51
Issue 1-2
Start Page 20
Published Date 2004-02