Author Nomura, Toshiyuki/ Katunuma, Nobuhiko/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 52
Issue 1-2
Start Page 1
Published Date 2005-02
Author Arisawa, Kokichi/ Takeda, Hideo/ Mikasa, Hiroaki/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 52
Issue 1-2
Start Page 10
Published Date 2005-02
Author Shimada, Mitsuo/ Fujii, Masahiko/ Morine, Yuji/ Imura, Satoru/ Ikemoto, Tetsuya/ Ishibashi, Hiroki/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 52
Issue 1-2
Start Page 22
Published Date 2005-02
Author Irei, Amalia Veronica/ Sato, Yuki/ Lin, Tzu-Li/ Wang, Ming-Fu/ Chan, Yin-Ching/ Hung, Nguyen Thi Kim/ Kunii, Daisuke/ Sakai, Tohru/ Kaneda, Masayo/ Yamamoto, Shigeru/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 52
Issue 1-2
Start Page 33
Published Date 2005-02
Author Matsumoto, Yoshihito/ Tamiya, Takashi/ Nagao, Seigo/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 52
Issue 1-2
Start Page 41
Published Date 2005-02
Author Ito, Hiromichi/ Mori, Kenji/ Hashimoto, Toshiaki/ Miyazaki, Masahito/ Hori, Ayuko/ Kagami, Shoji/ Kuroda, Yasuhiro/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 52
Issue 1-2
Start Page 49
Published Date 2005-02
Author Nagano, Takamasa/ Matsuda, Yukihiko/ Tanioka, Tetsuya/ Yoshioka, Takaoki/ Hiroi, Tadashi/ Yoshikawa, Kenichi/ Okabe, Ken-ichiro/ Osaka, Kyoko/ Nagamine, Isao/ Takasaka, Yoichiro/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 52
Issue 1-2
Start Page 57
Published Date 2005-02
Author Bunpo, Piyawan/ Kataoka, Keiko/ Arimochi, Hideki/ Nakayama, Haruyuki/ Kuwahara, Tomomi/ Vinitketkumnuen, Usanee/ Ohnishi, Yoshinari/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 52
Issue 1-2
Start Page 65
Published Date 2005-02
Author Takehisa, Masatsugu/ Nagao, Taeko/ Yoshida, Mitsuteru/ Hirose, Toshiyuki/ Kajikawa, Aiichiro/ Sasa, Mitsunori/ Tangoku, Akira/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 52
Issue 1-2
Start Page 74
Published Date 2005-02
Author Tomita, Katsuyuki/ Hasegawa, Yasuyuki/ Watanabe, Masanari/ Sano, Hiroyuki/ Hitsuda, Yutaka/ Shimizu, Eiji/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 52
Issue 1-2
Start Page 80
Published Date 2005-02
Author Manabe, Kazuyoshi/ Nishioka, Yasuhiko/ Kishi, Jun/ Inayama, Mami/ Aono, Yoshinori/ Nakamura, Yoichi/ Ogushi, Fumitaka/ Bando, Hiroyasu/ Tani, Kenji/ Sone, Saburo/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 52
Issue 1-2
Start Page 85
Published Date 2005-02
Author Kimura, Makoto/ Tani, Kenji/ Miyata, Junya/ Sato, Keiko/ Hayashi, Akihito/ Otsuka, Shinsaku/ Urata, Tomoyuki/ Sone, Saburo/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 52
Issue 1-2
Start Page 93
Published Date 2005-02
Author Miki, Tsuyoshi/ Kuwahara, Tomomi/ Nakayama, Haruyuki/ Okada, Natsumi/ Kataoka, Keiko/ Arimochi, Hideki/ Ohnishi, Yoshinari/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 52
Issue 1-2
Start Page 101
Published Date 2005-02
Author Masuda, Aki/ Kose, Hiroyuki/ Matsumoto, Kozo/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 52
Issue 1-2
Start Page 109
Published Date 2005-02
Author Morita, Naomi/ Kashihara, Kenichi/ Tagashira, Hiroshi/ Otsuka, Hideki/ Yoneda, Kazuhide/ Murase, Tomoya/ Tsujikawa, Tetsuya/ Furutani, Syunsuke/ Furutani, Kaori/ Minato, Masako/ Nishitani, Hiromu/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 52
Issue 1-2
Start Page 114
Published Date 2005-02
Author Hanibuchi, Masaki/ Matsumori, Yuka/ Nishioka, Yasuhiko/ Sone, Saburo/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 52
Issue 1-2
Start Page 118
Published Date 2005-02
Author Shiraishi, Tatsuhiko/ Shimizu, Ichiro/ Horie, Takahiro/ Okazaki, Michiyo/ Teraoka, Momoko/ Takeichi, Kazunori/ Uehara, Kouzou/ Fujiwara, Kensuke/ Fujiwara, Soichiro/ Yamamoto, Hirofumi/ Iuchi, Arata/ Wakatsuki, Shingo/ Ito, Susumu/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 52
Issue 1-2
Start Page 122
Published Date 2005-02