Author Noma, Takafumi/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 52
Issue 3-4
Start Page 127
Published Date 2005-08
Author Rokutan, Kazuhito/ Morita, Kyoko/ Masuda, Kiyoshi/ Tominaga, Kumiko/ Shikishima, Michiyo/ Teshima-Kondo, Shigetada/ Omori, Tetsuro/ Sekiyama, Atsuo/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 52
Issue 3-4
Start Page 137
Published Date 2005-08
Author Kulwat, Chollada/ Lertprasertsuke, Nirush/ Leechanachai, Pranee/ Kongtawelert, Prachya/ Vinitketkumnuen, Usanee/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 52
Issue 3-4
Start Page 145
Published Date 2005-08
Author Liu, Weiping/ Matsumoto, Yoshihito/ Okada, Masaki/ Miyake, Keisuke/ Kunishio, Katsuzo/ Kawai, Nobuyuki/ Tamiya, Takashi/ Nagao, Seigo/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 52
Issue 3-4
Start Page 151
Published Date 2005-08
Author Ito, Yukihiko/ Mizukuchi, Aya/ Kise, Mitsuo/ Aoto, Hiromichi/ Yamamoto, Shigeru/ Yoshihara, Rie/ Yokoyama, Jyunichi/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 52
Issue 3-4
Start Page 159
Published Date 2005-08
Author Takazawa, Kotaro/ Arisawa, Kokichi/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 52
Issue 3-4
Start Page 165
Published Date 2005-08
Author Haroun, Medhat/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 52
Issue 3-4
Start Page 172
Published Date 2005-08
Author Inatsugi, Mikiko/ Tanaka, Katsuya/ Kitahata, Hiroshi/ Nozaki, Junpei/ Kawahito, Shinji/ Oshita, Shuzo/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 52
Issue 3-4
Start Page 178
Published Date 2005-08
Author Furutani, Kaori/ Harada, Masafumi/ Minato, Masako/ Morita, Naomi/ Nishitani, Hiromu/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 52
Issue 3-4
Start Page 186
Published Date 2005-08
Author Rayhan, Nasim/ Sano, Toshiaki/ Qian, Zhi Rong/ Obari, Abdul Kader/ Hirokawa, Mitsuyoshi/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 52
Issue 3-4
Start Page 191
Published Date 2005-08
Author Horie, Takahiro/ Shimizu, Ichiro/ Okazaki, Michiyo/ Fujiwara, Kensuke/ Fujiwara, Soichiro/ Yamamoto, Koji/ Iuchi, Arata/ Tanagami, Akihito/ Hirokawa, Mitsuyoshi/ Ito, Susumu/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 52
Issue 3-4
Start Page 203
Published Date 2005-08
Author Kondo, Kazuya/ Miyoshi, Takanori/ Takizawa, Hiromitsu/ Kenzaki, Koichiro/ Sakiyama, Shoji/ Tangoku, Akira/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 52
Issue 3-4
Start Page 208
Published Date 2005-08
Author Takamura, Kazuhito/ Miyake, Hidenori/ Mori, Hiroki/ Terashima, Yoshiyasu/ Ando, Tsutomu/ Fujii, Masahiko/ Tashiro, Seiki/ Shimada, Mitsuo/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 52
Issue 3-4
Start Page 212
Published Date 2005-08
Author Takamura, Kazuhito/ Miyake, Hidenori/ Fujii, Masahiko/ Nishi, Masaharu/ Tashiro, Seiki/ Shimada, Mitsuo/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 52
Issue 3-4
Start Page 218
Published Date 2005-08