Author Takeda, Eiji/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 52
Issue Supplement
Start Page 223
Published Date 2005-11
Author Tabuchi, Mari/ Nagata, Hideya/ Nomura, Masanori/ Katsube, Sawako/ Sawada, Akihiro/ Joko, Akira/ Hatta, Koji/ Hagiwara, Naoto/ Kobayashi, Kazuyoshi/ Tomita, Fumiyo/ Miki, Satoko/ Arai, Katsuhiko/ Ishiguro, Takashi/ Baba, Yoshinobu/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 52
Issue Supplement
Start Page 225
Published Date 2005-11
Author Niki, Etsuo/ Yoshida, Yasukazu/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 52
Issue Supplement
Start Page 228
Published Date 2005-11
Author Turck, Christoph W/ Maccarrone, Giuseppina/ Sayan-Ayata, Eser/ Jacob, Archana M/ Ditzen, Claudia/ Kronsbein, Helena/ Birg, Isabel/ Doertbudak, Can-Carlo/ Haegler, Katrin/ Lebar, Maria/ Teplytska, Larysa/ Kolb, Nik/ Uwaje, Nkemdilim/ Zollinger, Richard/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 52
Issue Supplement
Start Page 231
Published Date 2005-11
Author Sekiyama, Atsuo/ Ueda, Haruyasu/ Kashiwamura, Shin-ichiro/ Nishida, Kensei/ Kawai, Kaori/ Teshima-kondo, Shigetada/ Rokutan, Kazuhito/ Okamura, Haruki/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 52
Issue Supplement
Start Page 236
Published Date 2005-11
Author Kinoshita, Takashi/ Lepp, Zsolt/ Chuman, Hiroshi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 52
Issue Supplement
Start Page 240
Published Date 2005-11
Author Nakaya, Yutaka/ Hata, Yasuko/ Ishida, Kaori/ Takahashi, Akira/ Morita, Kyoko/ Rokutan, Kazuhito/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 52
Issue Supplement
Start Page 242
Published Date 2005-11
Author Nakaya, Yutaka/ Morishima-Yamato, Masaki/ Ishida, Kaori/ Harada, Nagakatsu/ Nakano, Masayuki/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 52
Issue Supplement
Start Page 244
Published Date 2005-11
Author Ito, Mikiko/ Haito, Sakiko/ Furumoto, Mari/ Kawai, Yoshichika/ Terao, Junji/ Miyamoto, Ken-ichi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 52
Issue Supplement
Start Page 245
Published Date 2005-11
Author Shirai, Mutsuko/ Kawai, Yoshichika/ Yamanishi, Rintaro/ Terao, Junji/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 52
Issue Supplement
Start Page 249
Published Date 2005-11
Author Tucker, Katherine L/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 52
Issue Supplement
Start Page 252
Published Date 2005-11
Author Takeda, Eiji/ Arai, Hidekazu/ Yamamoto, Hironori/ Okumura, Hisami/ Taketani, Yutaka/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 52
Issue Supplement
Start Page 259
Published Date 2005-11
Author Ohmori, Tetsuro/ Morita, Kyoko/ Saito, Toshiro/ Ohta, Masayuki/ Ueno, Shu-ichi/ Rokutan, Kazuhito/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 52
Issue Supplement
Start Page 266
Published Date 2005-11
Author Asanuma, Kotaro/ Carbon-Correll, Maren/ Eidelberg, David/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 52
Issue Supplement
Start Page 272
Published Date 2005-11
Author Kaji, Ryuji/ Goto, Satoshi/ Tamiya, Gen/ Ando, Satoshi/ Makino, Satoshi/ Lee, LV/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 52
Issue Supplement
Start Page 280
Published Date 2005-11
Author Hirose, Tsuyoshi/ Kikuchi, Tetsuro/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 52
Issue Supplement
Start Page 284
Published Date 2005-11
Author Kinoshita, Takashi/ Lepp, Zsolt/ Chuman, Hiroshi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 52
Issue Supplement
Start Page 291
Published Date 2005-11
Author Liu, Xiangli/ Chuman, Hiroshi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 52
Issue Supplement
Start Page 293
Published Date 2005-11
Author Nashiki, Kunitaka/ Taketani, Yutaka/ Shuto, Emi/ Tanaka, Rieko/ Tanimura, Ayako/ Sawada, Naoki/ Sato, Tadatoshi/ Takei, Yuichiro/ Arai, Hidekazu/ Yamamoto, Hironori/ Harada, Nagakatsu/ Takeda, Eiji/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 52
Issue Supplement
Start Page 295
Published Date 2005-11
Author Lepp, Zsolt/ Kinoshita, Takashi/ Chuman, Hiroshi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 52
Issue Supplement
Start Page 297
Published Date 2005-11