Author Ito, Susumu/ Muguruma, Naoki/ Kimura, Tetsuo/ Yano, Hiromi/ Imoto, Yoshitaka/ Okamoto, Koichi/ Kaji, Masako/ Sano, Shigeki/ Nagao, Yoshimitsu/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 53
Issue 1-2
Start Page 1
Published Date 2006-02
Author Takahashi, Masayuki/ Teh, Bin T./ Kanayama, Hiro-omi/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 53
Issue 1-2
Start Page 9
Published Date 2006-02
Author Doustjalali, Saeid R./ Yusof, Rohana/ Govindasamy, Gopala K./ Bustam, Anita Z./ Pillay, Bhanumathy/ Hashim, Onn H./
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 53
Issue 1-2
Start Page 20
Published Date 2006-02
Author Sakai, Tohru/ Kogiso, Mari/ Mitsuya, Kaori/ Komatsu, Tatushi/ Yamamoto, Shigeru/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 53
Issue 1-2
Start Page 29
Published Date 2006-02
Author Kogirima, Miho/ Sakaguchi, Katsuhiko/ Nishino, Kohsuke/ Ichikawa, Yoko/ Hiramatsu, Fumie/ Yamamoto, Shigeru/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 53
Issue 1-2
Start Page 34
Published Date 2006-02
Author Shindo, Tokuhisa/ Matsumoto, Yoshihito/ Wang, Qinghua/ Kawai, Nobuyuki/ Tamiya, Takashi/ Nagao, Seigo/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 53
Issue 1-2
Start Page 42
Published Date 2006-02
Author Tadatsu, Yoko/ Muguruma, Naoki/ Ito, Susumu/ Tadatsu, Masaya/ Kusaka, Yoshihiro/ Okamoto, Koichi/ Imoto, Yoshitaka/ Taue, Hiromi/ Sano, Shigeki/ Nagao, Yoshimitsu/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 53
Issue 1-2
Start Page 52
Published Date 2006-02
Author Wang, Qinghua/ Matsumoto, Yoshihito/ Shindo, Tokuhisa/ Miyake, Keisuke/ Shindo, Atsushi/ Kawanishi, Masahiko/ Kawai, Nobuyuki/ Tamiya, Takashi/ Nagao, Seigo/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 53
Issue 1-2
Start Page 61
Published Date 2006-02
Author Alizadeh, Mohammad/ Ota, Fusao/ Hosoi, Kazuo/ Kato, Makoto/ Sakai, Tohru/ Satter, Mohammed A./
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 53
Issue 1-2
Start Page 70
Published Date 2006-02
Author Otsuka, Toshihiro/ Izumi, Keisuke/ Tokunaga, Itsuo/ Gotohda, Takako/ Ipposhi, Kaneshige/ Takiguchi, Yoshiharu/ Kaneda, Shinya/ Satake, Nobuo/ Ohnishi, Takamasa/ Tashiro, Seiki/ Shimada, Mitsuo/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 53
Issue 1-2
Start Page 81
Published Date 2006-02
Author Koshiba, Kunihiko/ Nomura, Masahiro/ Nakaya, Yutaka/ Ito, Susumu/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 53
Issue 1-2
Start Page 87
Published Date 2006-02
Author Kawaguchi, Takashi/ Nomura, Masahiro/ Tujikawa, Tetsuya/ Nakaya, Yutaka/ Ito, Susumu/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 53
Issue 1-2
Start Page 95
Published Date 2006-02
Author Tatano, Yutaka/ Takeuchi, Naohiro/ Kuwahara, Jun/ Sakuraba, Hitoshi/ Takahashi, Tsutomu/ Takada, Goro/ Itoh, Kohji/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 53
Issue 1-2
Start Page 103
Published Date 2006-02
Author Takehara, Hiroo/ Ishibashi, Hiroki/ Yoshikawa, Kouzo/ Shimada, Mitsuo/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 53
Issue 1-2
Start Page 113
Published Date 2006-02
Author Kinoshita, Keigo/ Shinka, Toshikatsu/ Sato, Youichi/ Kurahashi, Hiroki/ Kowa, Hiroe/ Chen, Gang/ Umeno, Mayumi/ Toida, Kazunori/ Kiyokage, Emi/ Nakano, Takuro/ Ito, Susumu/ Nakahori, Yutaka/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 53
Issue 1-2
Start Page 117
Published Date 2006-02
Author Mazaki, Masanori/ Kataoka, Keiko/ Kinouchi, Takemi/ Vinitketkumnuen, Usanee/ Yamada, Masami/ Nohmi, Takehiko/ Kuwahara, Tomomi/ Akimoto, Shigeru/ Ohnishi, Yoshinari/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 53
Issue 1-2
Start Page 123
Published Date 2006-02
Author Kageyama, Norihito/ Nomura, Masahiro/ Nakaya, Yutaka/ Watanabe, Tomonori/ Ito, Susumu/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 53
Issue 1-2
Start Page 134
Published Date 2006-02
Author Michishige, Fumiko/ Kanno, Kyoko/ Yoshinaga, Sumiko/ Hinode, Daisuke/ Takehisa, Yozo/ Yasuoka, Susumu/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 53
Issue 1-2
Start Page 140
Published Date 2006-02
Author Umeno, Mayumi/ Shinka, Toshikatsu/ Sato, Youichi/ Yang, Xin-Jun/ Baba, Yoshinobu/ Iwamoto, Teruaki/ Nakahori, Yutaka/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 53
Issue 1-2
Start Page 147
Published Date 2006-02
Author Watanabe, Tomonori/ Nomura, Masahiro/ Nakayasu, Kimiko/ Kawano, Tomohito/ Ito, Susumu/ Nakaya, Yutaka/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 53
Issue 1-2
Start Page 153
Published Date 2006-02