Author Ito, Hiro-O/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 53
Issue 3-4
Start Page 189
Published Date 2006-08
Author Harada, Masafumi/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 53
Issue 3-4
Start Page 199
Published Date 2006-08
Author Dahifar, Hossein/ Faraji, Ali/ Ghorbani, Aboulfazl/ Yassobi, Saeid/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 53
Issue 3-4
Start Page 204
Published Date 2006-08
Author Tanioka, Tetsuya/ Mano, Motoshiro/ Takasaka, Yoichiro/ Tada, Toshiko/ Kawanishi, Chiemi/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 53
Issue 3-4
Start Page 209
Published Date 2006-08
Author Nakano, Takuro/ Shinka, Toshikatsu/ Sei, Masako/ Sato, Yoichi/ Umeno, Mayumi/ Sakamoto, Kozue/ Nomura, Isoko/ Nakahori, Yutaka/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 53
Issue 3-4
Start Page 218
Published Date 2006-08
Author Chujo, Keiko/ Shima, Kenji/ Tada, Hiroaki/ Oohashi, Teruyo/ Minakuchi, Jun/ Kawashima, Syu/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 53
Issue 3-4
Start Page 223
Published Date 2006-08
Author Kimura, Yoshitaka/ Nomura, Masahiro/ Sawada, Yuki/ Muraoka, Naoko/ Kohno, Nao/ Ito, Susumu/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 53
Issue 3-4
Start Page 229
Published Date 2006-08
Author Kogame, Masahiro/ Matsuo, Shinji/ Nakatani, Masashi/ Kurisaki, Akira/ Nishitani, Hiromu/ Tsuchida, Kunihiro/ Sugino, Hiromu/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 53
Issue 3-4
Start Page 238
Published Date 2006-08
Author Sannomiya, Katsutaka/ Honda, Hirohito/ Kubo, Kenichirou/ Ii, Kunio/ Yuan, Ying/ Aoyagi, Eriko/ Muguruma, Naoki/ Shimizu, Ichiro/ Ito, Susumu/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 53
Issue 3-4
Start Page 246
Published Date 2006-08
Author Shimooka, Rie/ Kido, Yasuhiro/ Chiba, Naoko/ Tanaka, Junko/ Rokutan, Kazuhito/ Furochi, Harumi/ Hirasaka, Katsuya/ Nikawa, Takeshi/ Kishi, Kyoichi/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 53
Issue 3-4
Start Page 255
Published Date 2006-08
Author Kubo, Kenichiro/ Honda, Hirohito/ Sannomiya, Katsutaka/ Aying, Yuan/ Mei, Wei/ Mi, Shen/ Aoyagi, Eriko/ Simizu, Ichiro/ Ii, Kunio/ Ito, Susumu/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 53
Issue 3-4
Start Page 264
Published Date 2006-08
Author Piroozmand, Ahmad/ Khamsri, Boonruang/ Fujita, Mikako/ Adachi, Akio/ Uchiyama, Tsuneo/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 53
Issue 3-4
Start Page 271
Published Date 2006-08
Author Kohno, Nao/ Nomura, Masahiro/ Okamoto, Hiroshi/ Kaji, Masako/ Ito, Susumu/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 53
Issue 3-4
Start Page 277
Published Date 2006-08
Author Kunishio, Katsuzo/ Okada, Masaki/ Matsumoto, Yoshihito/ Nagao, Seigo/ Nishiyama, Yoshihiro/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 53
Issue 3-4
Start Page 285
Published Date 2006-08
Author Yanagawa, Hiroaki/ Nishiya, Masako/ Miyamoto, Toshiko/ Shikishima, Michiyo/ Imura, Mitsuko/ Nakanishi, Rika/ Ariuchi, Kazuyo/ Akaishi, Akiyo/ Takai, Shigemi/ Abe, Shinji/ Kisyuku, Masatoshi/ Kageyama, Chieko/ Sato, Chiho/ Yamagami, Makiko/ Urakawa, Noriko/ Sone, Saburo/ Irahara, Minoru/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 53
Issue 3-4
Start Page 292
Published Date 2006-08
Author Ueno, Akemichi/ Yamashita, Kikuji/ Miyoshi, Keiko/ Horiguchi, Taigo/ Ruspita, Intan/ Abe, Kaori/ Noma, Takafumi/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 53
Issue 3-4
Start Page 297
Published Date 2006-08
Author Harada, Shinji/ Nomura, Masahiro/ Nakaya, Yutaka/ Ito, Susumu/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 53
Issue 3-4
Start Page 303
Published Date 2006-08
Author Tsujikawa, Tetsuya/ Nomura, Masahiro/ Nakayasu, Kimiko/ Kawano, Tomohito/ Nakaya, Yutaka/ Ito, Susumu/ Nishitani, Hiromu/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 53
Issue 3-4
Start Page 310
Published Date 2006-08
Author Miyamoto, Hidenori/ Kurita, Nobuhiro/ Nishioka, Masanori/ Ando, Tsutomu/ Tashiro, Takashi/ Hirokawa, Mitsuyoshi/ Shimada, Mitsuo/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 53
Issue 3-4
Start Page 317
Published Date 2006-08
Author Seike, Junichi/ Yoshida, Takahiro/ Honda, Junko/ Miyoshi, Takanori/ Umemoto, Atsushi/ Tangoku, Akira/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 53
Issue 3-4
Start Page 321
Published Date 2006-08