Author Kaji, Masako/ Nomura, Masahiro/ Tamura, Yoshiyuki/ Ito, Susumu/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 54
Issue 1-2
Start Page 168
Published Date 2007-02
Author Ieishi, Kiyoshi/ Nomura, Masahiro/ Kawano, Tomohito/ Fujimoto, Sayuri/ Ikefuji, Hiroyuki/ Noda, Yoshiko/ Nishikado, Akiyoshi/ Ito, Susumu/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 54
Issue 1-2
Start Page 177
Published Date 2007-02
Author Tominaga, Takashi/ Kurobe, Hirotsugu/ Kanbara, Tamotsu/ Kanemura, Takeyuki/ Kitaichi, Takashi/ Kitagawa, Tetsuya/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 54
Issue 1-2
Start Page 184
Published Date 2007-02
Author Yoshida, Mitsuteru/ Kondo, Kazuya/ Toba, Hiroaki/ Kenzaki, Koichirou/ Sakiyama, Shoji/ Tangoku, Akira/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 54
Issue 1-2
Start Page 187
Published Date 2007-02
Author Tanioka, Rie/ Yamamoto, Yoshihiko/ Sakai, Mio/ Makie, Toshio/ Mori, Masahiko/ Uehira, Tomoko/ Shirasaka, Takuma/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 54
Issue 1-2
Start Page 191
Published Date 2007-02