Author Tanioka, Rie/ Yamamoto, Yoshihiko/ Sakai, Mio/ Makie, Toshio/ Mori, Masahiko/ Uehira, Tomoko/ Shirasaka, Takuma/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 54
Issue 1-2
Start Page 191
Published Date 2007-02
Author Yoshida, Mitsuteru/ Kondo, Kazuya/ Toba, Hiroaki/ Kenzaki, Koichirou/ Sakiyama, Shoji/ Tangoku, Akira/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 54
Issue 1-2
Start Page 187
Published Date 2007-02
Author Tominaga, Takashi/ Kurobe, Hirotsugu/ Kanbara, Tamotsu/ Kanemura, Takeyuki/ Kitaichi, Takashi/ Kitagawa, Tetsuya/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 54
Issue 1-2
Start Page 184
Published Date 2007-02
Author Ieishi, Kiyoshi/ Nomura, Masahiro/ Kawano, Tomohito/ Fujimoto, Sayuri/ Ikefuji, Hiroyuki/ Noda, Yoshiko/ Nishikado, Akiyoshi/ Ito, Susumu/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 54
Issue 1-2
Start Page 177
Published Date 2007-02
Author Kaji, Masako/ Nomura, Masahiro/ Tamura, Yoshiyuki/ Ito, Susumu/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 54
Issue 1-2
Start Page 168
Published Date 2007-02
Author Aoki, Rika/ Yasuda, Mitsugi/ Torisu, Ryusuke/ Nakamoto, Jiro/ Yamamoto, Yosuke/ Ito, Susumu/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 54
Issue 1-2
Start Page 159
Published Date 2007-02
Author Piroozmand, Ahmad/ Yamamoto, Yoshihiko/ Khamsri, Boonruang/ Fujita, Mikako/ Uchiyama, Tsuneo/ Adachi, Akio/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 54
Issue 1-2
Start Page 154
Published Date 2007-02
Author Tomimoto, Hideki/ Yano, Seiji/ Muguruma, Hiroaki/ Kakiuchi, Soji/ Sone, Saburo/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 54
Issue 1-2
Start Page 146
Published Date 2007-02
Author Fujimoto, Sayuri/ Nomura, Masahiro/ Niki, Miyako/ Motoba, Hideki/ Ieishi, Kiyoshi/ Mori, Toshifumi/ Ikefuji, Hiroyuki/ Ito, Susumu/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 54
Issue 1-2
Start Page 140
Published Date 2007-02
Author Tanaka, Hisako/ Sei, Masako/ Binh, Tran Quang/ Munakata, Hokuma/ Yuasa, Kyoko/ Nakahori, Yutaka/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 54
Issue 1-2
Start Page 133
Published Date 2007-02
Author Shinomiya, Hirohiko/ Shibata, Hiroshi/ Tamaki, Katuyoshi/ Fukuno, Hiroshi/ Tsutsui, Akemi/ Shimizu, Ichiro/ Ito, Susumu/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 54
Issue 1-2
Start Page 124
Published Date 2007-02
Author Ikefuji, Hiroyuki/ Nomura, Masahiro/ Nakaya, Yutaka/ Mori, Toshifumi/ Kondo, Noriyasu/ Ieishi, Kiyoshi/ Fujimoto, Sayuri/ Ito, Susumu/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 54
Issue 1-2
Start Page 116
Published Date 2007-02
Author Mori, Toshifumi/ Nomura, Masahiro/ Hori, Ayuko/ Kondo, Noriyasu/ Bando, Shigenobu/ Ito, Susumu/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 54
Issue 1-2
Start Page 109
Published Date 2007-02
Author Nakamoto, Jiro/ Torisu, Ryusuke/ Aoki, Rika/ Kimura, Yoshitaka/ Yasuda, Mitsugi/ Shiota, Kunihiko/ Yamamoto, Yousuke/ Ito, Susumu/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 54
Issue 1-2
Start Page 99
Published Date 2007-02
Author Takahashi, Hideo/ Nakao, Reiko/ Hirasaka, Katsuya/ Kishi, Kyoichi/ Nikawa, Takeshi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 54
Issue 1-2
Start Page 91
Published Date 2007-02
Author Okazaki, Michiyo/ Shimizu, Ichiro/ Ishikawa, Momoko/ Fujiwara, Soichiro/ Yamamoto, Hirofumi/ Shiraishi, Tatsuhiko/ Horie, Takahiro/ Iuchi, Arata/ Ito, Susumu/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 54
Issue 1-2
Start Page 83
Published Date 2007-02
Author Yamaguchi, Koji/ Nomura, Masahiro/ Tsujikawa, Tetsuya/ Koshiba, Kunihiko/ Ito, Susumu/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 54
Issue 1-2
Start Page 72
Published Date 2007-02
Author Sato, Yasunori/ Okamura, Seisuke/ Nakasono, Masahiko/ Aoki, Rika/ Nakamoto, Jiro/ Muguruma, Naoki/ Ito, Susumu/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 54
Issue 1-2
Start Page 65
Published Date 2007-02
Author Han, Hongwei/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 54
Issue 1-2
Start Page 54
Published Date 2007-02
Author Fukuno, Hiroshi/ Tamaki, Katsuyoshi/ Urata, Mari/ Kohno, Nao/ Shimizu, Ichiro/ Nomura, Masahiro/ Ito, Susumu/ Saito, Ken/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 54
Issue 1-2
Start Page 48
Published Date 2007-02