Author Simeoni, Sara/ Puccetti, Antonio/ Chilosi, Marco/ Tinazzi, Elisa/ Prati, Daniele/ Corrocher, Roberto/ Lunardi, Claudio/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 54
Issue 3-4
Start Page 354
Published Date 2007-08
Author Taketani, Yutaka/ Shuto, Emi/ Arai, Hidekazu/ Nishida, Yuka/ Tanaka, Rieko/ Uebanso, Takashi/ Yamamoto, Hironori/ Yamanaka-Okumura, Hisami/ Takeda, Eiji/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 54
Issue 3-4
Start Page 359
Published Date 2007-08
Author Ohnishi, Ritsuko/ Segawa, Hiroko/ Kawakami, Eri/ Furutani, Junya/ Ito, Mikiko/ Tatsumi, Sawako/ Kuwahata, Masashi/ Miyamoto, Ken-ichi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 54
Issue 3-4
Start Page 366
Published Date 2007-08
Author Murota, Kaeko/ Hotta, Azusa/ Ido, Hikaru/ Kawai, Yoshichika/ Moon, Jae-Hak/ Sekido, Keiko/ Hayashi, Hiroki/ Inakuma, Takahiro/ Terao, Junji/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 54
Issue 3-4
Start Page 370
Published Date 2007-08
Author Matsumoto, Dai/ Yamanaka-Okumura, Hisami/ Arai, Hidekazu/ Sakuma, Masae/ Yamamoto, Hironori/ Taketani, Yutaka/ Tani, Yoshiko/ Morine, Yuji/ Shimada, Mitsuo/ Takeda, Eiji/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 54
Issue 3-4
Start Page 375
Published Date 2007-08
Author Nakaya, Yutaka/ Mawatari, Kazuaki/ Takahashi, Akira/ Harada, Nagakatsu/ Hata, Akiko/ Yasui, Sonoko/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 54
Issue 3-4
Start Page 381
Published Date 2007-08
Author Aoyama, Tosiaki/ Nosaka, Naohisa/ Kasai, Michio/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 54
Issue 3-4
Start Page 385
Published Date 2007-08
Author Hwang, Lucy Sun/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 54
Issue 3-4
Start Page 389
Published Date 2007-08