Author Otsuka, Hideki/ Morita, Naomi/ Yamashita, Kyo/ Nishitani, Hiromu/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 54
Issue 3-4
Start Page 195
Published Date 2007-08
Author Kawahito, Shinji/ Kitahata, Hiroshi/ Kitagawa, Tetsuya/ Oshita, Shuzo/ Nosé, Yukihiko/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 54
Issue 3-4
Start Page 200
Published Date 2007-08
Author Sakaguchi, Suehiro/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 54
Issue 3-4
Start Page 211
Published Date 2007-08
Author Haku, Mari/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 54
Issue 3-4
Start Page 224
Published Date 2007-08
Author Ono, Kaori/ Mawatari, Kazuaki/ Harada, Nagakatsu/ Takahashi, Akira/ Sakai, Tohru/ Ogoshi, Shohei/ Nakaya, Yutaka/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 54
Issue 3-4
Start Page 235
Published Date 2007-08
Author Kusunoki, Masataka/ Tsutsumi, Kazuhiko/ Nakayama, Meiho/ Kurokawa, Tsuyoshi/ Nakamura, Takao/ Ogawa, Hitoshi/ Fukuzawa, Yoshitaka/ Morishita, Munehiko/ Koide, Tatsuro/ Miyata, Tetsuro/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 54
Issue 3-4
Start Page 243
Published Date 2007-08
Author Furochi, Harumi/ Tamura, Seiko/ Takeshima, Kayo/ Hirasaka, Katsuya/ Nakao, Reiko/ Kishi, Kyoichi/ Nikawa, Takeshi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 54
Issue 3-4
Start Page 248
Published Date 2007-08
Author Nakao, Reiko/ Ozaki, Eri/ Hasegawa, Machiko/ Kondo, Aki/ Uezu, Kayoko/ Hirasaka, Katsuya/ Nikawa, Takeshi/ Kishi, Kyoichi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 54
Issue 3-4
Start Page 255
Published Date 2007-08
Author Hanibuchi, Masaki/ Yano, Seiji/ Nishioka, Yasuhiko/ Miyoshi, Takanori/ Kondo, Kazuya/ Uehara, Hisanori/ Sone, Saburo/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 54
Issue 3-4
Start Page 261
Published Date 2007-08
Author Matsuo, Shinji/ Kurisaki, Akira/ Sugino, Hiromu/ Hashimoto, Ichiro/ Nakanishi, Hideki/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 54
Issue 3-4
Start Page 267
Published Date 2007-08
Author Shono, Shigeichi/ Kose, Hiroyuki/ Yamada, Takahisa/ Matsumoto, Kozo/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 54
Issue 3-4
Start Page 289
Published Date 2007-08
Author Tani, Kenji/ Tomioka, Reiko/ Sato, Keiko/ Furukawa, Chiyuki/ Nakajima, Takeshi/ Toyota, Yuko/ Shimizu, Teruki/ Nakayama, Mayuko/ Miyata, Jyunya/ Kishi, Jun/ Sone, Saburo/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 54
Issue 3-4
Start Page 295
Published Date 2007-08
Author Ikuta, Takumi/ Furuta, Noriko/ Kihara, Shouichi/ Okura, Masao/ Nagamine, Isao/ Nakayama, Hiroshi/ Ishimoto, Yasuhito/ Kaneda, Yasuhiro/ Tomotake, Masahito/ Izaki, Yumiko/ Ming, Xu/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 54
Issue 3-4
Start Page 303
Published Date 2007-08
Author Takata, Shinjiro/ Abbaspour, Aziz/ Kashihara, Michiharu/ Nakao, Shigetaka/ Yasui, Natsuo/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 54
Issue 3-4
Start Page 316
Published Date 2007-08
Author Zhang, Rui/ Sun, Xue-Zhi/ Cui, Chun/ Sakata-Haga, Hiromi/ Sawada, Kazuhiko/ Ye, Changli/ Fukui, Yoshihiro/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 54
Issue 3-4
Start Page 322
Published Date 2007-08
Author Muto, Taro/ Miyoshi, Keiko/ Munesue, Seiichi/ Nakada, Hiroshi/ Okayama, Minoru/ Matsuo, Takashi/ Noma, Takafumi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 54
Issue 3-4
Start Page 331
Published Date 2007-08
Author Hashimoto, Kiyoshi/ Nakanishi, Hirofumi/ Yamasaki, Akira/ Chikumi, Hiroki/ Hasegawa, Yasuyuki/ Watanabe, Masanari/ Ito, Hisao/ Shimizu, Eiji/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 54
Issue 3-4
Start Page 340
Published Date 2007-08
Author Otsuka, Hideki/ Morita, Naomi/ Yamashita, Kyo/ Nishitani, Hiromu/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 54
Issue 3-4
Start Page 345
Published Date 2007-08
Author Kase, Satoru/ Namba, Kenichi/ Horie, Yukihiro/ Kotake, Satoshi/ Ohno, Shigeaki/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 54
Issue 3-4
Start Page 350
Published Date 2007-08
Author Simeoni, Sara/ Puccetti, Antonio/ Chilosi, Marco/ Tinazzi, Elisa/ Prati, Daniele/ Corrocher, Roberto/ Lunardi, Claudio/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 54
Issue 3-4
Start Page 354
Published Date 2007-08