Author Sei, Hiroyoshi/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 55
Issue 1-2
Start Page 1
Published Date 2008-02
Author Nishimura, Noriyuki/ Sasaki, Takuya/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 55
Issue 1-2
Start Page 9
Published Date 2008-02
Author Kondo, Kazuya/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 55
Issue 1-2
Start Page 17
Published Date 2008-02
Author Januszewski, Andrzej S/ Thomas, Merlin C/ Karschimkus, Connie S/ Chung, Jasmine S/ Rowley, Kevin G/ Nelson, Craig L/ O’Neal, David N/ Dragicevic, George/ Harper, Colin A/ Best, James D/ Jenkins, Alicia J/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 55
Issue 1-2
Start Page 29
Published Date 2008-02
Author Takizawa, Hiromitsu/ Kondo, Kazuya/ Matsuoka, Hisashi/ Uyama, Koh/ Toba, Hiroaki/ Kenzaki, Koichiro/ Sakiyama, Shoji/ Tangoku, Akira/ Miura, Kazumasa/ Yoshizawa, Kiyoshi/ Morita, Junji/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 55
Issue 1-2
Start Page 37
Published Date 2008-02
Author Lesser, Thomas/ Schubert, Harald/ Klinzing, Stephan/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 55
Issue 1-2
Start Page 44
Published Date 2008-02
Author Naito, Takeshi/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 55
Issue 1-2
Start Page 51
Published Date 2008-02
Author Honda, Junko/ Sasa, Mitsunori/ Moriya, Takuya/ Bando, Yoshimi/ Hirose, Toshiyuki/ Takahashi, Masako/ Nagao, Taeko/ Tangoku, Akira/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 55
Issue 1-2
Start Page 54
Published Date 2008-02
Author Wu, Qishisan/ Harada, Nagakatsu/ Nakamura, Aki/ Yoshida, Masaki/ Mawatari, Kazuaki/ Hattori, Atsushi/ Li, Qinkai/ Shimohata, Takaaki/ Yinhua/ Lian, Xin/ Nakano, Masayuki/ Hosaka, Toshio/ Takahashi, Akira/ Nakaya, Yutaka/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 55
Issue 1-2
Start Page 61
Published Date 2008-02
Author Yuasa, Kyoko/ Sei, Masako/ Takeda, Eiji/ Ewis, Ashraf A./ Munakata, Hokuma/ Onishi, Chiemi/ Nakahori, Yutaka/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 55
Issue 1-2
Start Page 71
Published Date 2008-02
Author Kawanaka, Takashi/ Kubo, Akiko/ Ikushima, Hitoshi/ Sano, Toshiaki/ Takegawa, Yoshihiro/ Nishitani, Hiromu/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 55
Issue 1-2
Start Page 78
Published Date 2008-02
Author Ruspita, Intan/ Miyoshi, Keiko/ Muto, Taro/ Abe, Kaori/ Horiguchi, Taigo/ Noma, Takafumi/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 55
Issue 1-2
Start Page 87
Published Date 2008-02
Author Takegawa, Yoshihiro/ Ikushima, Hitoshi/ Ozaki, Kyousuke/ Furutani, Shunsuke/ Kawanaka, Takashi/ Kudoh, Takaharu/ Harada, Masafumi/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 55
Issue 1-2
Start Page 99
Published Date 2008-02
Author Tanimoto, Shuji/ Fukumori, Tomoharu/ El-Moula, Gad/ Shiirevnyamba, Avirmed/ Kinouchi, Shinichiro/ Koizumi, Takahiro/ Nakanishi, Ryoichi/ Yamamoto, Yasuyo/ Taue, Ryuichi/ Yamaguchi, Kunihisa/ Nakatsuji, Hiroyoshi/ Kishimoto, Tomoteru/ Izaki, Hirofumi/ Oka, Natsuo/ Takahashi, Masayuki/ Kanayama, Hiro-omi/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 55
Issue 1-2
Start Page 106
Published Date 2008-02
Author Tomioka, Reiko/ Tani, Kenji/ Sato, Keiko/ Suzuka, Chiyuki/ Toyoda, Yuko/ Kishi, Jun/ Sone, Saburo/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 55
Issue 1-2
Start Page 112
Published Date 2008-02
Author Shinomiya, Kayo/ Itsuki, Nobuyuki/ Kubo, Masanori/ Shiota, Hiroshi/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 55
Issue 1-2
Start Page 120
Published Date 2008-02
Author Sakaki, Manabu/ Oka, Natsuo/ Nakanishi, Ryoichi/ Yamaguchi, Kunihisa/ Fukumori, Tomoharu/ Kanayama, Hiro-omi/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 55
Issue 1-2
Start Page 127
Published Date 2008-02
Author Huang, Huiwei/ He, Jianghong/ Yuan, Ying/ Aoyagi, Eriko/ Takenaka, Hidetaka/ Itagaki, Tatuzo/ Sannomiya, Katsutaka/ Tamaki, Katsuyoshi/ Harada, Nagakatsu/ Shono, Masayuki/ Shimizu, Ichiro/ Takayama, Tetsuji/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 55
Issue 1-2
Start Page 133
Published Date 2008-02
Author Okano, Yoshio/ Inayama, Mami/ Hatakeyama, Nobuo/ Hino, Hiroyuki/ Iwahara, Yoshito/ Motoki, Tokuji/ Naruse, Keishi/ Yokota, Yoshio/ Ogushi, Fumitaka/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 55
Issue 1-2
Start Page 142
Published Date 2008-02
Author El-Moula, Mohamed Gad/ Izaki, Hirofumi/ El-Anany, Fathy/ El-Moneim, Alaa Abd/ El-Haggagy, Abd El-Moneim/ Abdelsalam, Yasser/ Abolyosr, Ahmad/ Kishimoto, Tomoteru/ Oka, Natsuo/ Takahashi, Masayuki/ Fukumori, Tomoharu/ Kanayama, Hiro-omi/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 55
Issue 1-2
Start Page 147
Published Date 2008-02