Author Sakai, Tohru/ Kogiso, Mari/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 55
Issue 3-4
Start Page 167
Published Date 2008-08
Author Hosoi, Eiji/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 55
Issue 3-4
Start Page 174
Published Date 2008-08
Author Sato, Kazusa/ Arai, Hidekazu/ Miyazawa, Yui/ Fukaya, Makiko/ Uebanso, Takashi/ Koganei, Megumi/ Sasaki, Hajime/ Sato, Tadatoshi/ Yamamoto, Hironori/ Taketani, Yutaka/ Takeda, Eiji/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 55
Issue 3-4
Start Page 183
Published Date 2008-08
Author Tanaka, Michiko/ Kido, Yasuhiro/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 55
Issue 3-4
Start Page 196
Published Date 2008-08
Author Jung, Eun Ju/ Kawai, Tomoko/ Park, Hwan Ki/ Kubo, Yoshiaki/ Rokutan, Kazuhito/ Arase, Seiji/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 55
Issue 3-4
Start Page 204
Published Date 2008-08
Author Naito, Takeshi/ Matsushita, Shingo/ Sato, Hiroyuki/ Katome, Takashi/ Nagasawa, Toshihiko/ Shiota, Hiroshi/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 55
Issue 3-4
Start Page 211
Published Date 2008-08
Author Miyoshi, Keiko/ Nagata, Hideya/ Horiguchi, Taigo/ Abe, Kaori/ Wahyudi, Ivan Arie/ Baba, Yoshinobu/ Harada, Hidemitsu/ Noma, Takafumi/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 55
Issue 3-4
Start Page 216
Published Date 2008-08
Author Saito, Ken/ Hiya, Akiko/ Uemura, Yumi/ Furuta, Miwa/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 55
Issue 3-4
Start Page 227
Published Date 2008-08
Author Matsushita, Shingo/ Naito, Takeshi/ Takebayashi, Masaru/ Sato, Hiroyuki/ Shiota, Hiroshi/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 55
Issue 3-4
Start Page 231
Published Date 2008-08
Author Yamashita, Tomoki/ Doi, Naoya/ Adachi, Akio/ Nomaguchi, Masako/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 55
Issue 3-4
Start Page 236
Published Date 2008-08
Author Tokunaga, Itsuo/ Ishigami, Akiko/ Kubo, Shin-ichi/ Gotohda, Takako/ Kitamura, Osamu/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 55
Issue 3-4
Start Page 241
Published Date 2008-08
Author Parvez, Md. Anowar Khasru/ Shibata, Hirofumi/ Nakano, Tatsuro/ Niimi, Shingo/ Fujii, Nobuo/ Arakaki, Naokatu/ Higuti, Tomihiko/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 55
Issue 3-4
Start Page 246
Published Date 2008-08
Author Yamamoto, Mayumi/ Tomotake, Masahito/ Ohmori, Tetsuro/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 55
Issue 3-4
Start Page 254
Published Date 2008-08
Author Nishimura, Naoki/ Sugiura, Rika/ Ueda, Hirotaka/ Ono, Hiroshi/ Horinouchi, Hidehito/ Uchiyama, Noboru/ Chohnabayashi, Naohiko/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 55
Issue 3-4
Start Page 260
Published Date 2008-08
Author Soda, Akira/ Ikehara, Toshitaka/ Kinouchi, Yohsuke/ Yoshizaki, Kazuo/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 55
Issue 3-4
Start Page 267
Published Date 2008-08
Author Sato, Hiroyuki/ Naito, Takeshi/ Matsushita, Shingo/ Takebayashi, Masaru/ Shiota, Hiroshi/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 55
Issue 3-4
Start Page 279
Published Date 2008-08
Author Takebayashi, Masaru/ Naito, Takeshi/ Matushita, Shingo/ Katome, Takashi/ Sato, Hiroyuki/ Murao, Fumiko/ Shiota, Hiroshi/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 55
Issue 3-4
Start Page 283
Published Date 2008-08
Author Hata, Hiroko/ Yamane, Shinta/ Hata, So/ Shiota, Hiroshi/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 55
Issue 3-4
Start Page 287
Published Date 2008-08
Author Sasakawa, Atsushi/ Yamamoto, Yoshihiko/ Yajima, Keishiro/ Sakai, Mio/ Uehira, Tomoko/ Shirasaka, Takuma/ Makie, Toshio/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 55
Issue 3-4
Start Page 292
Published Date 2008-08
Author Takata, Shinjiro/ Takao, Shoichiro/ Yoshida, Shusaku/ Hayashi, Fumio/ Yasui, Natsuo/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 55
Issue 3-4
Start Page 297
Published Date 2008-08