Author Takayama, Tetsuji/ Goji, Takahiro/ Taniguchi, Tatsuya/ Inoue, Atsushi/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 56
Issue 1-2
Start Page 1
Published Date 2009-02
Author Muniandy, Sekaran/ Qvist, Rajes/ Yan, Gracie Ong Siok/ Bee, Chook Jack/ Chu, Yiaw Koon/ Rayappan, Arokiasamy Vinsent/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 56
Issue 1-2
Start Page 6
Published Date 2009-02
Author Nishino, Maki/ Eguchi, Hiroshi/ Iwata, Akiko/ Shiota, Hiroshi/ Tanaka, Mariko/ Tanaka, Takeshi/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 56
Issue 1-2
Start Page 11
Published Date 2009-02
Author Otsuka, Hideki/ Terazawa, Kaori/ Morita, Naomi/ Otomi, Yoichi/ Yamashita, Kyo/ Nishitani, Hiromu/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 56
Issue 1-2
Start Page 16
Published Date 2009-02
Author Nagao, Tamiko/ Hatcho, Kazuki/ Doi, Naoya/ Fujiwara, Sachi/ Adachi, Akio/ Nomaguchi, Masako/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 56
Issue 1-2
Start Page 21
Published Date 2009-02
Author Hemdan, Dalia Ismaeil Ibrahim/ Hirasaka, Katsuya/ Nakao, Reiko/ Kohno, Shohei/ Kagawa, Sachiko/ Abe, Tomoki/ Harada-Sukeno, Akiko/ Okumura, Yuushi/ Nakaya, Yutaka/ Terao, Junji/ Nikawa, Takeshi/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 56
Issue 1-2
Start Page 26
Published Date 2009-02
Author Sasaki, Hideyuki/ Yamamoto, Hironori/ Tominaga, Kumiko/ Masuda, Kiyoshi/ Kawai, Tomoko/ Teshima-Kondo, Shigetada/ Rokutan, Kazuhito/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 56
Issue 1-2
Start Page 33
Published Date 2009-02
Author Sogawa, Misako/ Seura, Takahiro/ Kohno, Shohei/ Hirasaka, Katsuya/ Yamaguchi, Yasunaga/ Takagaki, Ryoji/ Harada, Akiko/ Okumura, Yuushi/ Yamamoto, Shigeru/ Kishi, Kyoichi/ Nikawa, Takeshi/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 56
Issue 1-2
Start Page 42
Published Date 2009-02
Author Nii, Akira/ Takehara, Hiro-o/ Kuyama, Hisako/ Shimada, Mitsuo/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 56
Issue 1-2
Start Page 49
Published Date 2009-02
Author Karabasil, Mileva Ratko/ Hasegawa, Takahiro/ Azlina, Ahmad/ Purwanti, Nunuk/ Purevjav, Javkhlan/ Yao, Chenjuan/ Akamatsu, Tetsuya/ Hosoi, Kazuo/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 56
Issue 1-2
Start Page 55
Published Date 2009-02
Author Katsenos, Stamatis/ Nikolopoulou, Melita/ Rallis, Efstathios/ Constantopoulos, Stavros H/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 56
Issue 1-2
Start Page 64
Published Date 2009-02
Author Terazawa, Kaori/ Otsuka, Hideki/ Morita, Naomi/ Yamashita, Kyo/ Nishitani, Hiromu/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 56
Issue 1-2
Start Page 70
Published Date 2009-02
Author Otomi, Youichi/ Otsuka, Hideki/ Morita, Naomi/ Terazawa, Kaori/ Harada, Masafumi/ Nishitani, Hiromu/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 56
Issue 1-2
Start Page 76
Published Date 2009-02